Οργάνωση  Προσφερόμενα ΜαθήματαΘερινή ΆσκησηΠρογράμματα Τρέχοντος Έτους
Τι είναι η Θερινή Άσκηση
Στόχοι και αντικείμενο
Οργάνωση και Συντονισμός
Διεξαγωγή
Εκπαιδευτικές Εκδρομές
Εργαστήρια
Ημερίδα

Φορείς Υποδοχής 2003-2013

Επιβλέποντες καθηγητές  
       2003-2010
Έκθεση ασκουμένων
Πρωτόκολλο αξιολόγησης
Επικοινωνία
Νέα/Ανακοινώσεις


Στόχοι και αντικείμενα  

Στόχοι και αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης

Μέσω της Π.Α. επιδιώκεται: α) να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες επαγγελματικούς χώρους (ιστορικά αρχεία, ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, μουσεία, οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών) όπου χρησιμοποιούνται τα επιστημονικά εργαλεία και οι μέθοδοι που έχουν διδαχθεί β) να διαμορφώσουν οι ασκούμενοι/ες επιστημονικά/ερευνητικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και γ) να γίνει γνωστή στους συγκεκριμένους επιστημονικούς επαγγελματικούς χώρους η φυσιογνωμία των αποφοίτων του τμήματος.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/τριες: α) εξοικειώνονται με μεθόδους που αφορούν στην διαχείριση και ταξινόμηση αρχειακού υλικού, στη συλλογή ερευνητικού υλικού μέσω αρχειακής ή επιτόπιας έρευνας, στη χρήση ερευνητικών δεδομένων για την οργάνωση εκθέσεων και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες), στην ταξινόμηση  ερευνητικού υλικού σε βάσεις δεδομένων, στην αποδελτίωση υλικού, στη σύνταξη ευρετηρίων κ.ά.

..