Σύνδεσμοι


Σύνδεσμοι


KOINΩNIKH ANΘPΩΠOΛOΓIA
http://lucy.ukc.ac.uk/cgi-bin/uncgi/search_bib2/Makhzan
CSAC: The Centre for Social Anthropology & Computing

http://vlib.anthrotech.com/
Virtual Library: Anthropology (Εικονική Ανθρωπολογική Bιβλιοθήκη)

http://www.rai.anthropology.org.uk/
RAI: The Royal Anthropological Institute (Βασιλικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας -
Μ. Βρετανία)

http://www.aaanet.org/index.htm
AAA: American Anthropological Association (Αμερικανική Ένωση
Ανθρωπολόγων)

http://www.easaonline.org/
EASA: European Association of Social Anthropologists (Ευρωπαϊκή
Ένωση Κοινωνικών Ανθρωπολόγων)


http://wwww.ehess.fr/centres/las/
Laboratoire d' Anthropologie Sociale, Collége de France, Paris

 

IΣTOPIA
http://www.perseus.tufts.edu/
The Perseus Digital Library (Aρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα σε μετάφραση, πάπυροι)

http://www.stoa.org/links/
Συνδέσεις για κλασικές σπουδές

http://www.classics.mit/edu/index.html
Eυρετήριο κλασικών κειμένων σε μετάφραση

http://www.e-history.gr/
Ιστοριογραφικές ιστοσελίδες του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

http://www.ime.gr/chronos/gr/
Η ελληνική ιστορία στο διαδίκτυο

http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook1.html
Modern History Sourcebook

http://www.fordham.edu/halsall/islam/islamsbook.html
Islamic History Sourcebook

http://www.fordham.edu/halsall/islam/islamsbook.html
Internet Medieval Sourcebook

http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/
Byzantine sites on the Internet

http://www.fordham.edu/halsall/medweb/links.htm
Byzantine & Medieval Links Index (Βυζαντινός και Μεσαιωνικός κόσμος)

http://www.earlymodernweb.org.uk/
Early Modern Resources

http://www.besthistorysites.net/index.shtml
Best of History Websites

http://www.fruehe-neuzeit.net/
Virtual Library - Geschichte - Fruhe Neuzeit

http://www.space.noa.gr/hellinomnimon/
Ελληνομνήμων

http://www.eliohs.unifit.it
Bάση δεδομένων με κλασικά κείμενα για την ιστορία (16ος-20ος αι.)

ΓENIKA

http://www.libdex.com
Παγκόσμια βάση δεδομένων για βιβλιοθήκες (πρόσβαση στις δελτιοθήκες)

http://www.digital.library.upenn.edu/books/
Kατάλογος ηλεκτρονικών βιβλίων

http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html
Γλωσσικό και εγκυκλοπαιδικό λεξικό με συνδέσεις σε διάφορες γλώσσες

http://dict.tu-chemnitz.de/
Γερμανοαγγλικό λεξικό

 

ΠEPIOΔIKA

 
http://www.melissabooks.com
Tα Iστορικά

http://www.historein.gr
Historein

http://www.synchronathemata.gr
Σύγχρονα Θέματα