Φοιτητική Mέριμνα Φοιτητικοί Σύλλογοι Σύμβουλοι Σπουδών
Περίθαλψη
Σίτιση
Στέγαση
Eισιτήρια

Yποτροφίες
Πληροφορίες


 Υγειονομική Περίθαλψη


Το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 327/83 (ΦΕΚ 117/7-9-83 τεύχος Α').
Σε κάθε φοιτητή , εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει άλλον ασφαλιστικό φορέα, χορηγείται κατά την εγγραφή του στο Τμήμα ατομικό βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.
Το βιβλιάριο ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη γραμματεία του Τμήματος.