Φοιτητική Mέριμνα Φοιτητικοί Σύλλογοι Σύμβουλοι Σπουδών
Περίθαλψη
Σίτιση
Στέγαση
Eισιτήρια

Yποτροφίες
Πληροφορίες


Yποτροφίες

Το Ι.Κ.Υ., Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, χορηγεί κάθε χρόνο στους προπτυχιακούς φοιτητές Υποτροφίες εισαγωγής και επίδοσης.

Τα ονόματα των δικαιούχων ανακοινώνονται από τη Φοιτητική Μέριμνα κάθε Σεπτέμβριο και ορίζεται προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών.

Ο αριθμός των δικαιούμενων εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών του κάθε τμήματος ανά έτος.