Πρόγραμμα ERASMUS


Πρόγραμμα ERASMUS

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Τμήματος:  Έλια Πετρίδου
Μπίνειο - Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος 2
τηλ.
, 22510-36333
e.petridou@sa.aegean.gr

Πληροφορίες για το πρόγραμμα ERASMUS: http://erasmus.aegean.gr/  
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Νικόλαος Σουλακέλλης-
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: llp-erasmus@aegean.gr   
Συντονίστρια Γραφείου Erasmus:
Αριστέα Καζαντζή
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη 81100
Τηλ. : 22510 36165
Φαξ : 22510 36089
Ματζουράνη Ραλλού
LLp. Erasmus Office
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη, 81100
Τηλ: 2251036118