Φοιτητική Mέριμνα Φοιτητικοί Σύλλογοι Σύμβουλοι Σπουδών
Eισιτήρια
Σίτιση
Στέγαση
Eισιτήρια

Yποτροφίες
Πληροφορίες


Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας - Λόφος Πανεπιστημίου Τηλ. 2251-36109 - 36000 - 36114

Γραφείο Διασύνδεσης

Σχετικά με τις ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και επαγγελματική κατάρτιση, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο:

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Κτίριο Διοίκησης,
Λόφος Πανεπιστημίου
81100 Μυτιλήνη
Τηλ 2251 036117, 36118, 36175
Fax 2251 036179

URL:http://www.aegean.gr/career/