Οργάνωση  Προσφερόμενα ΜαθήματαΘερινή ΆσκησηΠρογράμματα Τρέχοντος Έτους
Τι είναι η Θερινή Άσκηση
Στόχοι και αντικείμενο
Οργάνωση και Συντονισμός
Διεξαγωγή
Εκπαιδευτικές Εκδρομές
Εργαστήρια
Ημερίδα

Φορείς Υποδοχής 2003-2013

Επιβλέποντες καθηγητές  
       2003-2010
Έκθεση ασκουμένων
Πρωτόκολλο αξιολόγησης
Επικοινωνία
Νέα/Ανακοινώσεις


4.7.2. Πρώτος κύκλος σπουδών (1ο και 2ο έτος φοίτησης).

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές στην Αθήνα έχουν το χαρακτήρα εργαστηρίων με διάρκεια 4 έως 5 μέρες. Στοχεύουν στην εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών και των φοιτητριών με χώρους αρχείων και μουσείων και την επαφή τους με αρχειακό και μουσειακό υλικό και τις μεθόδους συλλογής, έκθεσης και γενικά διαχείρισής του. Οι επισκέψεις στα αρχεία και τα μουσεία στηρίζονται σε παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά στην ερευνητική διαδικασία που απαιτείται για τη συγκρότηση και τις ποικίλες χρήσεις αρχειακού και μουσειακού υλικού. Στις εκδρομές εντάσσονται επίσης δραστηριότητες ξενάγησης σε μνημεία της πόλης που αναδεικνύουν ποικίλες όψεις του παρελθόντος της. Προβλέπονται δύο ειδών εργαστήρια ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο με γενικούς τίτλους: α) Η ανθρωπολογία έξω από το Πανεπιστήμιο και β) Μία εβδομάδα στο αρχείο.

Πρoγράμματα εκδρομών του έτους 2012-13

το ανοίγετε με Internet Explorer

Η εκδρομή του έτους 2011-12 με τα λόγια φοιτητριών ..