Διδακτικο Προσωπικο Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό ΠροσωπικόΚαντσά Βενετία
Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια

ΚΑΝΤΣΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Kαραντώνη 11
τηλ.: +30 22510 36335
e-mail: vkantsa@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: 798
/25.06.14 τ.Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της Συγγένειας
Αναλυτικό Βιογραφικό ΣημείωμαΜαθήματα:


ΚΑ-120 Ανθρωπολογία της συγγένειας (προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα 1ου κύκλου σπουδών)

ΚΑ-129 Ανθρωπολογία της επιστήμης (προπτυχιακό μάθημα επιλογής, 2ου κύκλου σπουδών)

ΚΑΙ –Α/2: Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Κοινωνική και ιστορική ανθρωπολογία

ΓΦ -3: Φύλο και πολιτική (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις)


Σύντομο Βιογραφικό:


Η Βενετία Καντσά γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1966. Ειδικεύτηκε στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1987), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1995) και έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα στην κοινωνική ανθρωπολογία από τη London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (2001). Διδάσκει κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2001, είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις. Ανήκει στις ακαδημαϊκές επιστημονικές ενώσεις European Association of Social Anthropologists, American Association of Anthropologists, Modern Greek Studies Association, International Association for Southeast European και είναι μέλος του ακαδημαϊκού δικτύου EastBordNet. Έχει ασχοληθεί με τις ερωτικές σχέσεις γυναικών στη σύγχρονη Ελλάδα, την «ορατότητα» της ομόφυλης επιθυμίας, τις οικογένειες επιλογής που συγκροτούν άτομα με ομόφυλες ερωτικές επιλογές, τη μητρότητα και τις νέες μορφές γονεϊκότητας, τη λεσβιακή κοινότητα στην Ερεσό και την ιστορία του λεσβιακού κινήματος. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν, επίσης, ζητήματα θεωρίας της συγγένειας, επιστημολογίας και μεθοδολογίας του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες, πολιτικών της σεξουαλικότητας και εννοιολογήσεων της ιδιότητας του πολίτη. Τα τελευταία χρόνια η έρευνά της επικεντρώνεται στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, τους τρόπους συγκρότησης της συγγένειας και δημιουργίας και διανομής της γνώσης της σχετικής με την αναπαραγωγική διαδικασία σε πλαίσια κοινωνικών και τεχνολογικών μετασχηματισμών. Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Βιβλία

2013 Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία. Επιμέλεια. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2011 Μελέτες για το φύλο στην ιστορία και την ανθρωπολογία (επιμ. με Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχη). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2010 Δυνάμει φίλες, δυνάμει ερωμένες. Συναντήσεις γυναικών στην Ερεσό Λέσβου. Αθήνα: Πολύχρωμος Πλανήτης.

2010 Language and Sexuality Through (and Beyond) Gender (επιμ. με C. Canakis, K. Yannakopoulos). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2010 Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα (επιμ. με Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχης). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Πρόσφατα άρθρα σε περιοδικά με κριτές

2014. “The price of marriage. Same-sex sexualities and citizenship in Greece”. Sexualities 17(7): 818-836.

2014. «Γαμήλιες διεκδικήσεις: Ορατές πολιτικές, αθέατες παραδοχές», στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) Πολιτικές της καθημερινότητα. Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη, 501-523. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2011 "An interest in silence: Tracing, defining and negotiating a research project on women’s same-sex sexuality in Greece». Στο A. Sorainen, C. Hammers (επιμ.), «Queering Home. Politics and Ethics of the Field». Ειδικό τεύχος στο Journal of Queer Studies in Finland 4: 1: 23-40.

2010 «VIZIBILITY’: Women, same-sex sexualities and the subversion (?) of gender». Στο E. Georges, C. Moutsatsos (επιμ.), ειδικό τεύχος “Re-visiting Sex and Gender in Contemporary Greek Ethnography” Journal of Mediterranean Studies18(2): 213-240.

2006 «Μια άρρηκτη σχέση. Η συνύπαρξη φύλου και συγγένειας στην ανθρωπολογική θεωρία και πρακτική». Σύγχρονα Θέματα, 94: 72-78.

2002 «“Certain Places Have Different Energy”. Spatial Transformations in Eressos Lesvos». GLQ A Journal of Lesbian and Gay Studies 8(1-2): 35-57.

1995/96 «Η Λάβρυς: Μια Συνοπτική Παρουσίαση ενός Ελληνικού Λεσβιακού Περιοδικού». Δίνη. Φεμινιστικό Περιοδικό 8: 73-95.

Πρόσφατα άρθρα σε συλλογικούς τόμους

υπό έκδοση «Γαμήλιες διεκδικήσεις: Ορατές πολιτικές, αθέατες παραδοχές», στο Ε. Παπαταξιάρχης, Ε. Πλεξουσάκη, Κ. Ροζάκου, Γ. Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αναθεωρήσεις του πολιτικού. Ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην ελληνική κοινωνία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2013 «Πρόλογος: Μητρότητα ξανά; Μετασχηματισμοί και (α)συνέχειες στην εθνογραφική έρευνα», στο Β. Καντσά (επιμ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, 9-15. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2013 «Η μητρότητα ως ανθρωπολογική εμμονή», στο Β. Καντσά (επιμ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, 17-34. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2013 «Αργά, νωρίς, ποτέ: Χρόνος και συγγένεια», στο Β. Καντσά (επιμ.), Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία, 315-326. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2012 «Ορατά αόρατες / Αόρατα ορατές. Δύο όψεις της λεσβιακής παρουσίας στη σύγχρονη Ελλάδα», στο Άννα Κωνσταντινίδου και Αλεξάνδρα Χαλκιά (επιμ.), Σεξουαλικότητες και Φύλα: Λεσβιακές, Γκέι, Αμφί, Τρανς και Queer Κοινότητες στην Ελλάδα», 29-52. Αθήνα: Πλέθρον.

2011 «Λεσβία, η αβάσταχτη βαρύτητα μιας λέξης», στο Κώστας Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και Σεξουαλικότητα. Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις, 111-134. Αθήνα: Εκδ. Εικοστός Πρώτος.

2011 «“Late”, “early”, “never”: Time, gender and technology in assisted reproduction», στο M. Moravec (επιμ.), Motherhood Online, 200-201. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

2011 «Εισαγωγή: Το φύλο ως πεδίο επιστημολογικής αναζήτησης», στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχη (επιμ.), Θεωρήσεις του φύλου στην ιστορία και την ανθρωπολογία, 9-16. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2010 «Περπατώντας αγκαλιασμένες στους δρόμους της Αθήνας: Ομόφυλες σεξουαλικότητες σε αστικά περιβάλλοντα», στο Κ. Γιαννακόπουλος, Γ. Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αμφισβητούμενοι χώροι. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, 195-226. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2010 «Lesvia: (i) a same-sex desiring woman (ii) a woman inhabitant of Lesbos island. The re-introduction of a word of Greek origin into modern Greece», στο C. Canakis, V. Kantsa, K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and sexuality through (and beyond) gender, 25-42. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

2010 «Χρήσεις του φύλου στις κοινωνικές επιστήμες: Ένας συγκριτικός ελληνικός απολογισμός» (με Ε. Παπαταξιάρχη), στο Β. Καντσά, Ε. Παπαταξιάρχης, Β. Μουτάφη (επιμ.), Φύλο και κοινωνική επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, 1-50. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2009 «Εισαγωγή: Οικείες έννοιες σε ανοίκειους συνδυασμούς. Ο φεμινισμός, το φύλο, η σεξουαλικότητα και το ανατρεπτικό γέλιο», στο J. Butler Αναταραχή φύλου. Φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας (μτφ. Γιώργος Καράμπελας, επιμ. Βενετία Καντσά), ixi-xxiii. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2009 «Ιστορίες διαφοράς: Μερικές σκέψεις για τη λεσβιακή ταυτότητα», στο Το Πηγάδι της Μοναξιάς: Πολλαπλές αναγνώσεις, 9-15. Αθήνα: Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας.

2007 «Εισαγωγή: Αίμα, χώμα και μύθοι που επιμένουν», στο A. Kuper Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου (μτφ. Φώτης Τερζάκης και Βενετία Καντσά, επιμ. Βενετία Καντσά), xiii-xxxv. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2007 «Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις ομόφυλες. Διευρύνσεις και επανασημασιοδοτήσεις της οικογένειας», στο Ν. Χατζητρύφων, Θ. Παπαζήση (επιμ.), Το φύλο και η συμπεριφορά του, 143-160. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

2006 «Μια άρρηκτη σχέση. Η συνύπαρξη φύλου και συγγένειας στην ανθρωπολογική θεωρία και πρακτική». Σύγχρονα Θέματα 94: 72-78.

2006 «Οικογενειακές Υποθέσεις. Μητρότητα και ομόφυλες ερωτικές σχέσεις», στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, 355-381, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2006 «Κάποιοι τόποι έχουν διαφορετική ενέργεια. Ταξίδι στον τόπο που γέννησε τη Σαπφώ». Στο Το Αιγαίο. Μια διάσπαρτη πόλη – The dispersed urbanity of the Aegean Archipelago, 138-156. Υπουργείο Πολιτισμού, 10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Μπιενάλε Βενετίας, «Πόλεις, αρχιτεκτονική και κοινωνία».

2000 «Greece», στο B. Zimmerman (επιμ.), Lesbian Histories and Cultures, 343-344. Νέα Υόρκη - Λονδίνο: Garland Publishing, Inc, Taylor & Francis Group.

Ερευνητικά προγράμματα

2012-2015 Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος με τίτλο «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. ΜΙα διεπιστημονική και συγκριτική προσέγγιση»., Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο της «Αριστείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

2008-2013 Μέλος του ερευνητικού δικτύου EastBordNet (Cost Action ISO803) με επιστημονική υπεύθυνη την Sarah Green, Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Manchester, UK.

2006–2011 Επιστημονική υπεύθυνη της προγράμματος με τίτλο «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή & γονεϊκότητα στην Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φύλου, της συγγένειας και της βιοεξουσίας», Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των Επιδοτούμενων Ερευνητικών Προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.