Διδακτικο Προσωπικο ΕΤΕΠ Διοικητικό Προσωπικό


E.T.E.Π. Τμήματος

Μουχτή Θεοφανώ
E.T.E.Π. Τμήματος - ΠΕ Πληροφορικής

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο -
Χαριλάου Τρικούπη  & Φάωνος

τηλ.: +30
22510 36315
e-mail:
mfan@aegean.gr