Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Γιαννιτσιώτης Ιωάννης Mόνιμος Eπίκουρος Kαθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Kαραντώνη 11
τηλ.: +30 22510 36328
e-mail: ggian@sa.aegean.gr


ΦΕΚ Διορισμού:986/05.10.2015 τ. Γ
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 19ος-20ος αιώνας»
Μαθήματα
:


Ι-221: Κράτος και κοινωνία στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα (προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα 1ου κύκλου σπουδών).

Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο

ΠΑ/Σ-060 Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων

ΦΠΚ-2 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου: Φύλο, σεξουαλικότητα και χώρος στις ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές πολεις του 19ου και 20ού αιώνα (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία).


Σύντομο Βιογραφικό:


Ο Γιάννης Γιαννιτσιώτης γεννήθηκε στη Λαμία το 1966. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon - Sorbonne στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή του έχει τίτλο Η διαμόρφωση της αστικής τάξης του Πειραιά 1866-1909. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική συγκρότηση του αστικού χώρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη τον 19ο και 20ό αιώνα, την ιστορία των ανδρισμών, την ιστορία της εργασίας και την κατασκευή της πολιτισμικής μνήμης.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Μονογραφίες

2006 Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά: Η διαμόρφωση της αστικής τάξης (1860-1910). Αθήνα: Νεφέλη.

1994 Ιστορία και Επιχείρηση. Αθήνα – Κομοτηνή: Σάκκουλα. Συλλογικοί τόμοι (επιμέλεια)

Επιμέλειες

2010 (με Κ. Γιαννακόπουλο), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού. Αθήνα:Αλεξάνδρεια.

2008 (με D. Lampropoulou και C. Salvaterra), Rhetorics of Work. Πίζα: Edizioni Plus-Pisa University Press.


Άρθρα σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά


2015 «Η ιστορία της σεξουαλικότητας (19ος – 20ός αιώνας) και η αναλυτική κατηγορία του χώρου» στο Γλαύκη Γκότση, Νίκη Διαλέτη και Ελένη Φουρναράκη (επιμ.), Ιστοριογραφικές αποτιμήσεις από τη σκοπιά του φύλου, Αθήνα: Ασίνη (υπό έκδοση).

2013 (σε συνεργασία με την Κατερίνα Ροζάκου και την Ελένη Γκαρά) «Εισαγωγή. Τόποι του πολιτικού: Δημόσια κοινωνικότητα και βία στην Ελλάδα» στο Κατερίνα Ροζάκου, Ελένη Γκαρά (επιμ.), Ελληνικά παράδοξα. Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2013, σ. 25-70.

2013 (σε συνεργασία με την Ελένη Φουρναράκη) «Three Decades of Women’s and Gender History in Greece: An Account», Aspasia 7/2013, σ. 162-173.

2010 «Ο Πάτρικ Τζόυς και η κοινωνική ιστορία», προλογικό σημείωμα στο Patrick Joyce, Σύγχρονη Πόλη. Η διακυβέρνηση της ελευθερίας (μτφρ. Μιχάλης Λαλιώτης) (τίτλος πρωτοτύπου: The Rule of Freedom. Liberalism and the Modern City), Αθήνα: Πλέθρον, σ. 11-28.

2010 (σε συνεργασία με τον Κώστα Γιαννακόπουλο), «Εισαγωγή. Εξουσία, αντίσταση και χωρικές υλικότητες» στο Κώστας Γιαννακόπουλος, Γιάννης Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 11-57.

2010 «Ο Άρης Βελουχιώτης επιστρέφει στη Λαμία. Διαμάχες γύρω από έναν μνημονικό τόπο», στο Κώστας Γιαννακόπουλος, Γιάννης Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 267-314.

2008 «Social History in Greece: New Perspectives» Special issue: “Re-conceptualizing the Social: Writing Social History in East Central Europe” EAST CENTRAL EUROPE/L’EUROPE DU CENTRE-EST: Eine wissenschaftliche Zeitschrift, 34-35/1-2, σ. 101-130.

2008 (σε συνεργασία με τη Δήμητρα Λαμπροπούλου) «Introduction» στο Yannis Yannitsiotis, Dimitra Lampropoulou, Carla Salvaterra (επιμ.) Rhetorics of Work, Edizioni Plus-Pisa University Press, Πίζα, σ. XVI-XXVIII.

2007 «Οι “μεταμορφώσεις” του επιχειρηματικού εαυτού: Η συγκρότηση της ανδρικής υποκειμενικότητας στην αυτοβιογραφία του Πάνου Κουρτζή» στο Κρίστης Κονναρής (επιμ.), Αρχείο Κουρτζή: Ιστορική τεκμηρίωση, Μυτιλήνη: Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη», σ. 133-150.

2006 (σε συνεργασία με τους Αντώνη Λιάκο και Δήμητρα Λαμπροπούλου), «Work and Gender in Greek Historiography during the Last Three Decades», στο Berteke Waaldijk (επιμ.), Professions and Social Identity. New European Historical Research on Work, Gender and Society, Edizioni Plus-Pisa University Press, Πίζα, σ. 1-14.

2005 «De l’ “homme laborieux” à la sociabilité bourgeoise: Loisirs contrastés au Pirée pendant le XIXe siècle», στο Robert Beck/Anna Madoeuf (επιμ.) Divertissements et Loisirs dans les Sociétés urbaines à l’ époque moderne et contemporaine, Tours : Presses Universitaires François Rabelais, σ. 331-343.

2004 «Αστικός χώρος και εθνική αυτοπαρουσίαση» στο Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.-εισ.) Αθήνα, πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων 1896-1914, Αθήνα: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, σ. 237-295.

2000 «Η μνήμη της πόλης ως πολιτικό επιχείρημα. Δημοτικές εκλογές στον Πειραιά το 1895», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Η πόλη στη σύγχρονη εποχή. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (1830-1950), Αθήνα: ΕΜΝΕ, σ. 251-267.


Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα


2012-2015 ΘΑΛΗΣ: «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: Σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες» (συντονίστρια: Έφη Αβδελά, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

2006-2010 «CLIOHRES (Sixth Framework Network of Excellence CLIOHRES.net-Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe)», Thematic Work Group 4 “Work, Gender and Society”.

2002-2003 «Αθήνα, τόπος τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων (1896-1914)» (συντονίστρια: Χριστίνα Κουλούρη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο).

2001-2002 «Η πόλη στους νεότερους χρόνους», για την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των εκλογικών και φορολογικών καταλόγων ελληνικών πόλεων, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Μελετών (συντονιστής: Χρήστος Λούκος, Πανεπιστήμιο Κρήτης).