Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό ΠροσωπικόΤοπάλη Πηνελόπη Επίκουρη Καθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος), α΄ όροφος
τηλ.: +30 22510 36348
e-mail: ptop@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 568/18.06.2015 τ. Γ΄
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της ΜετανάστευσηςΜαθήματα:

ΚΑ-100: Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι(προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα 1ου κύκλου σπουδών
ΚΑ-123: Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης (προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα 1ου κύκλου σπουδών)
ΠΑ/Σ-058: Επιτόπια Έρευνα και Συμμετοχική Παρατήρηση (προπτυχιακό σεμινάριο 2ου κύκλου σπουδών)
ΓΦ-7: Φύλο και μετανάστευση (μεταπτυχιακό μάθημα ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις)Σύντομο Βιογραφικό:

Η Πηνελόπη Τοπάλη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικεύτηκε στην εφαρμοσμένη αστεακή ανθρωπολογία στο City University of New York (Μ.Α.) και ολοκλήρωσε τo διδακτορικό της στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2004. Έχει ασχοληθεί με την πολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα μέσα από τα παραδείγματα των Φιλιππινέζων και των Ελληνίδων οικιακών εργαζομένων καθώς και με την αλληλοδιαπλοκή θρησκείας και οικιακής εργασίας σε ομάδες Φιλιππινέζων οικιακών εργαζομένων στην Αθήνα. Συμμετείχε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πρόγραμμα «Πυθαγόρας» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) με θέμα «Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: Η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα» (Επιστημονικός υπεύθυνος Ε. Παπαταξιάρχης), Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης, συμμετείχε ως βασική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών με θέμα «Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισής του στα κ-μ της Ε.Ε.» (Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ.Φ. Μπέλλας).
Σήμερα, συμμετέχει στο πρόγραμμα με τίτλο «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια διεπιστημονική και συγκριτική προσέγγιση», Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των Επιδοτούμενων Ερευνητικών Προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν την συγγραφή των βιβλίων Σιωπηρές σχέσεις, διαπολιτισμικές επαφές: Η περίπτωση των Φιλιππινέζων οικιακών βοηθών στην Αθήνα (εκδ. Αλεξάνδρεια, 2008) και (με Ε. Παπαταξιάρχη και Α. Αθανασοπούλου) Κόσμοι της οικιακής εργασίας: Φύλο, μετανάστευση και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώνα (εκδ. Αλεξάνδρεια, 2008).Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

Βιβλία

2008 Σιωπηρές σχέσεις, διαπολιτισμικές επαφές: Η περίπτωση των Φιλιππινέζων οικιακών βοηθών στην Αθήνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2008 (με Ε. Παπαταξιάρχη, Α. Αθανασοπούλου) Κόσμοι της οικιακής εργασίας: Φύλο, μετανάστευση και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώνα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

 

Πρόσφατα άρθρα σε περιοδικά με κριτές

2014 «Η σύμβαση των οικιακών εργαζομένων και η σημασία της για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 142Α.

2013 «Silent Bodies in Religion and Work: Migrant Filipinas and the Construction of Relational Power». Religions 4 (4): 621-643.

2010
«Greek and Filipina Domestic Workers in Contemporary Greece: The Reproduction and Transformations of Domestic Work, Domestic Relationships and Female Identities». Journal of Mediterranean Studies 18(2): 311-340.

2009 «Constructions of Care in Modern Greece: Gendered Relationships between Filipina Domestic Workers and Greek Employers». Asian Journal of Womens Studies 15(1): 94-124.

2005 «Εκεί ηρωίδα, εδώ φιλιππινέζα: Γυναικεία μετανάστευση και εργασία στο λόγο των ΜΜΕ». Σύγχρονα Θέματα 88: 72-83.

 

Πρόσφατα άρθρα σε συλλογικούς τόμους

2014. «Η σύμβαση των οικιακών εργαζομένων και η σημασία της για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 142Α.

2014 «Κατασκευές της διαφοράς στη σύγχρονη Ελλάδα: Οι Φιλιππινέζες μετανάστριες και η εκκρεμότητα της ετερότητας», στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.) Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2012 «“Πρόσφυγες” στις δυτικές κοινωνίες και στην Ελλάδα: Αναπαραστάσεις, σώμα και η διαχείριση της οδύνης», στο Σ. Τρουμπέτα (επιμ.), Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα: Διαβάσεις και μελέτες συνόρων. Αθήνα: Παπαζήσης.

2012 «Θεσμικές ρυθμίσεις της οικιακής εργασίας και μετανάστευση: Μία συγκριτική μελέτη στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», στο Χ.Φ. Μπέλλας (επιμ.), Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2012 «Διαμεταναστευτικές πρακτικές, μορφώματα ένταξης», στο Χ.Φ. Μπέλλας (επιμ.), Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2010 «Φιλιππινέζες μετανάστριες. Έμμισθη οικιακή εργασία, φύλο και αναπαραστάσεις του “Άλλου”», στο Β. Βαμβακάς και Π. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980. Κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισμικό λεξικό. Αθήνα: Πέρασμα.

2007 «Προς μία ερμηνευτική προσέγγιση της έμμισθης οικιακής εργασίας», στο Κ. Ζώρας και Φ. Μπαντιμαρούδης (επιμ.), Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα. 1ο Συνέδριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μυτιλήνη 2006. Αθήνα - Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας.

2006 «Ασύμπτωτες σχέσεις: Φιλιππινέζες οικιακές βοηθοί και Ελληνίδες εργοδότριες στην Αθήνα», στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της Ετερότητας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2005 «Όψεις της φιλιππινέζικης θρησκευτικότητας στην Αθήνα: Η ενσώματη επιτέλεση της σιωπής», στο Μ. Μιχαηλίδου και Α. Χαλκιά (επιμ.), Η παραγωγή του κοινωνικού σώματος. Αθήνα: Κατάρτι και Δίνη, Φεμινιστικό Περιοδικό.

 

Ερευνητικά Προγράμματα

2014 Ερευνήτρια στο πλαίσιο του προγράμματος «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια διεπιστημονική και συγκριτική προσέγγιση» στο πλαίσιο της «Αριστείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Επιστημονική Υπεύθυνη: Β. Καντσά, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2012 Βασική ερευνήτρια του
προγράμματος με τίτλο «Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισής του στα κ-μ της Ε.Ε.» (Επιστημονικός Υπεύθυνος Χ.Φ. Μπέλλας), Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (σε συνεργασία με την εταιρεία έρευνας αγοράς TNS-ICAP και το Στέκι Πολιτισμού Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα) στο πλαίσιο της δράσης 2.2/10 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών που συγχρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους κατά 75% και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

2004-2008 Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του προγράμματος με τίτλο «Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: Η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα» (Επιστημονικός υπεύθυνος Ε. Παπαταξιάρχης), Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια» που συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.