Διδακτικο Προσωπικο Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό ΠροσωπικόΣμαρνάκης Ιωάννης Λέκτορας  Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος), Ισόγειο τηλ.: +30 22510 36327
e-mail:
ismarnakis@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: 1402/04.12.2013 τ. Γ΄
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του ΒυζαντίουΜαθήματα:

Ι-214: Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του Βυζαντίου (προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα πρώτου κύκλου σπουδών)

Ι-226: Οι Βυζαντινές πόλεις (4ος-15ος αι.) (προπτυχιακό μάθημα επιλογής δεύτερου κύκλου σπουδών)

ΠΑ/Σ-030: Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (προπτυχιακή πρακτική άσκηση)

ΙΑΛ-2: Τομές στη μάκρο- και μικροϊστορία: Ο Βυζαντινός κόσμος μετά το 1204 (μεταπτυχιακό μάθημα του ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή)Σύντομο Βιογραφικό:

Ο Γιάννης Σμαρνάκης έλαβε πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή Ιστορία σε Αθήνα και Βρυξέλλες και υποστήριξε το 2005 τη διδακτορική διατριβή του με θέμα «Αναγέννηση και Βυζάντιο: Το παράδειγμα του Πλήθωνα» στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διδάξει μαθήματα Βυζαντινής Ιστορίας στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αιγαίου. Το 2013 διορίσθηκε λέκτορας στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του Βυζαντίου στο πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες παραγωγής ταυτοτήτων και ετεροτήτων, την ιστορία της πολιτικής σκέψης, τις σχέσεις μνήμης και ιστορικής αφήγησης, τις αστικές εξεγέρσεις και την ιστοριογραφία για το Βυζάντιο.Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Μονογραφία

2016: Βυζαντινή Αναγέννηση και Ουτοπία: Ο Πλήθων και το δεσποτάτο του Μοριά, Αθήνα: Ευρασία (υπό έκδοση).


Άρθρα

Υπό έκδοση: “Thessaloniki during the zealot revolt (1342-1350). A semiautonomous city-state under construction?” (σε συνεργασία με την Ελένη Τούντα).

2015: “Rethinking Roman Identity after the Fall (1453): Perceptions of ‘Romanitas’ by Doukas and Sphrantzes”, Byzantina Symmeikta 25, 211-234.

2011: “The Historians of the Fall (1453) and the Byzantine Identities”, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, τ. 3, Sofia, 134.

2007: “A Contribution to the Archaeology of Modern Utopian Thought: History and Utopia in Plethon’s Oeuvre”, Historein 7, 103-113.

2005: «Αρχαία ιστορία και ερμηνευτικές στρατηγικές στον Πλήθωνα», στο Τόνια Κιουσοπούλου, επιμ., Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους», Ηράκλειο, 173-181.

2000: «Διαδίκτυο και κειμενικές αναπαραστάσεις εικονικών πόλεων: Το παράδειγμα των Multi User Domains (M.U.D`s)», Πρακτικά του Β` διεθνούς συνεδρίου «Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος- 20ος αι.)», Αθήνα, 285-295. (σε συνεργασία με τον Άγγελο Βλάχο).

1998: «Κοινωνικές ιεραρχίες στα κείμενα του Πλήθωνα και τα πρότυπά τους», Σύμμεικτα 12, 215-236.