Διδακτικο Προσωπικο Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό ΠροσωπικόΜπέλλας-Χατζηγεώργης Χριστόδουλος-Σπυρίδων/span>
Αναπληρωτής
Kαθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο ATE- Βουρνάζων
τηλ.:
+30 22510 36324
e-mail: chbellas@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: 1154/27.08.14 τ.Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική θεωρία της ανάπτυξηςΜαθήματα:


OI-400: Αρχές της Οικονομικής

OΙ-402: Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

OI-404: Θέματα Θεωρίας της Οικονομικής Ανάπτυξης

ΓΦ-8: Οικονομική Ανισότητα, Φύλα και ο Αναπυσσσόμενος Κόσμος


Σύντομο Βιογραφικό:


Ο Χριστόδουλος Μπέλλας είναι αριστούχος του οικονομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα οικονομικά από το London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικό από το Queen Mary College του ιδίου Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι“The trade-off between economic growth and rural welfare. A retrospective social-cost benefit analysis of irrigation projects in Greece”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η οικονομική της ανάπτυξης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη οικονομική της ευημερίας, η οικονομική της μετανάστευσης και των φύλων, η περιβαλλοντική οικονομική και η μελέτη της μορφολογίας του εταιρικού τομέα και των νοικοκυριών της ελληνικής οικονομίας. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν δύο βιβλία για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του εταιρικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, άρθρα περιβαλλοντικής οικονομικής και αποτελέσματα δειγματοληπτικών ερευνών πανελλήνιας κλίμακας για τον εταιρικό τομέα και για τα νοικοκυριά. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 20 ερευνητικά προγράμματα ενταγμένα στην δραστηριότητα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της οποίας έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος. Το τελευταίο πρόγραμμα ήταν ένα διεπιστημονικό έργο για την οικιακή εργασία στην Ελλάδα υπηκόων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την ελληνική κυβέρνηση.Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Βιβλία

2004 Οι Ελληνικές Εταιρείες που Επιβίωσαν: 40 Χρόνια Ζωής και Ανάπτυξης, Ειδική Έκδοση. Αθήνα: ΙCAP.

2003 Η Πορεία του Ελληνικού Εταιρικού Κεφαλαίου: 1963-2000. Όψεις της Ελληνικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. (με τον Χ. Ι. Ιορδάνογλου).

Επιμέλεια συλλογικών έργων

2012 Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου


Συμμετοχές σε συλλογικά έργα 2012

«Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών: ανάλυση των αποτελεσμάτων της δειγματοληπτικής έρευνας». Στο Χ.Φ. Μπέλλας (επιμέλεια) Οικιακή εργασία και κοινωνική ένταξη μεταναστριών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης 137-223. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2009 «Τα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση του ελληνικού εμπορίου: 2008-2010». Στο Ι. Χασίδ (επιμέλεια) Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2009, 84-147. Αθήνα: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

2007 «Προτάσεις πολιτικής για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας». Κεφάλαιο 6. Στο Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2006. Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, 187-214. Αθήνα: Υπουργείο Ανάπτυξης. (με τον Κ. Αϊβαλή).

2007 «Δειγματοληπτική Έρευνα της ICAP για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», Ειδικό θέμα 2,. το Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2006. Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, 257-284. Αθήνα: Υπουργείο Ανάπτυξης.


Οικονομικές έρευνες

2006 "Τα Ελληνικά Νοικοκυριά. Εκτιμήσεις για το 2005 και Προσδοκίες για το 2006». Αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας. Αθήνα: ΙCAP, Ιούνιος 2006. (με τον Κ. Αϊβαλή).

 2006 «Ο Ελληνικός Εταιρικός Τομέας: 2003-2004». Στο Τεύχος Greece in Figures. Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός 2006, 30-229. Αθήνα: ΙCAP. ( Mε τους Κ. Αϊβαλή, και Γ. Παναγιωτίδη).

2001 «Πορεία και Προοπτικές των Επιχειρήσεων στην Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησο». Αθήνα: ΙCAP.

1995 The Socio-Economic Effects of the Structural Measures of the Common Agricultural Policy: 1981-1991. The Case of Crete, Greece. Athens: Institute for the Study of the Greek Economy. [Μελέτη που υποβλήθηκε στην αρμόδια για γεωργικά θέματα Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής]. (Mε τον Κ.Αϊβαλή).

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

2010 Implementation of the European Water Framework Directive: Procedures and a simple model for the identification of the most cost-effective methods in eutrophicated catchments. Water Policy, 12, (3): 369-80. (Με τη Β. Ζάνου και το Μ.Σ. Σκούρτο).

• Information Costs and the Use of Economic Instruments for Air-pollution Abatement Policies. Some Indications from Greek Industry”. Journal of Environmental Economics and Management, 43, (3), Ιούλιος 1996: 205-221. (με τον Μ.Σ. Σκούρτο)

Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα.

2012. Επιστημονικός υπεύθυνος στο έργο «Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των μονίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης του στα κράτη μέλη της Ε.Ε. που εντάσσεται στη Δράση 2.2/10 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 2: «Ανάπτυξη δεικτών και μεθοδολογιών αξιολόγησης, με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και τη διευκόλυνση της συγκριτικής μάθησης» που εκπονήθηκε με επικεφαλής εταίρο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2009. «Το Ελληνικό Εμπόριο 2007-2010». Επιστημονικός υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη συγγραφή μέρους της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Ελληνικού Εμπορίου που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) σε συνεργασία με την εταιρεία οικονομικών μελετών ICAP. Επιστημονικός υπεύθυνος της Έκθεσης ήταν ο καθηγητής Ιωσήφ Χασίδ.

2006-2007. « Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας». Επιστημονικός υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη συγγραφή της σχετικής Έκθεσης σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα της εταιρείας οικονομικών μελετών της ICAP. Η έρευνα υποβλήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης.

2003. «Έκθεση για το Χρέος και τον Πλούτο των Νοικοκυριών». Επιστημονικός υπεύθυνος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη συγγραφή της σχετικής Έκθεσης που έγινε για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος από την εταιρεία οικονομικών μελετών ICAP που πραγματοποίησε τη σχετική δειγματοληπτική έρευνα.

Τρέχουσες συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα

2013- Συμμετοχή ως βασικός ερευνητής στο έργο «Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης στην αγορά εργασίας των νέων σε περίοδο οικονομική κρίσης» που εκπονείται με βασικό εταίρο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Σωτήρη Χτούρη που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Δράση «Αριστεία» και εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.

2013- Συμμετοχή ως βασικός ερευνητής στο έργο «(Υπό) Γόνιμοι Πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια διεπιστημονική και συγκριτική προσέγγιση» που εκπονείται με βασικό εταίρο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και επιστημονική υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Βενετία Καντσά και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Δράση «Αριστεία» και εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013.