Διδακτικο Προσωπικο Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό ΠροσωπικόΓαλανή- Μουτάφη Βασιλική
Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο - Χαριλάου Τρικούπη  & Φάωνος
τηλ.:
+301
22510 36308
e-mail: vmout@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: 861/30.10.07 τ.Γ'
Γνωστικό Αντικείμενο:
Κοινωνική Ανθρωπολογία με έμφαση στην Κοινωνική Αλλαγή
Αναλυτικό Βιογραφικό ΣημείωμαΜαθήματα:


ΚΑ-150: Οικονομική Ανθρωπολογία

ΚΑ-153: Ανθρωπολογία του Τουρισμού

ΠΑ/Σ-047: Ζητήματα της Τουριστικής Έρευνας

ΚΑΙ: Ζητήματα Οικονομικής και Πολιτικής Ανθρωπολογίας


Σύντομο Βιογραφικό:


Η Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη σπούδασε κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία στο Queens College του Πανεπιστημίου της πόλης της Νέας Υόρκης (CUNY). Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Graduate School του ίδιου πανεπιστημίου, το οποίο της απένειμε και το Διδακτορικό Δίπλωμα (1990). Από το 1989 έως σήμερα διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου μια σειρά μαθημάτων όπως Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Οικονομική Ανθρωπολογία και Ανθρωπολογία του Τουρισμού. Είναι Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις», ενώ στο ίδιο Πρόγραμμα έχει διδάξει επί συναπτή έτη το μάθημα «Φύλο, Εργασία, Κατανάλωση». Επιπλέον, διετέλεσε Επιστημονική Υπεύθυνη του Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού προγράμματος «Η Εργασία των Γυναικών στις Συνεταιριστικές, Οικογενειακές και Ατομικές Επιχειρήσεις στον Τουρισμό: Οι Περιπτώσεις της Μυκόνου και της Λέσβου». Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 έως σήμερα εκτελεί χρέη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η έρευνα της με θέμα «Μαστίχα Χίου, πρακτικές της κληρονομιάς και αναπαραστάσεις της τοπικής ταυτότητας» (2003-2005) χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Mediterranean Voices”, το οποίο είχε ως στόχο την επεξεργασία προσεγγίσεων σχετικών με την διαχείριση της κληρονομιάς σε αστικές περιοχές της Μεσογείου. Επίσης, η έρευνα της με αντικείμενο «Μαστίχα Χίου και Καταναλωτές: Πολλαπλές και Αμφισβητούμενες Εννοιολογήσεις, Πρακτικές και Ταυτότητες» (2006-2009) έχει χρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κριτής καθώς και resource editor για το περιοδικό Annals of Tourism Research.

Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν: διαδικασίες κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού σε τοπικές κοινωνίες του Αιγαίου (στα νησιά Χίος και Σάμος), πολιτισμικές αλλαγές και επαναδιαπραγμάτευση των τοπικών ταυτοτήτων, παραγωγή και (ανα)παραγωγή του αγροτικού χώρου, εργασία, φύλο και κατανάλωση, ανθρωπολογία του τουρισμού, τουριστικός λόγος, τουριστικές αναπαραστάσεις (με έμφαση στις τουριστικές ταυτότητες της Χίου και της Σάμου), εναλλακτικές μορφές τουρισμού –οικοτουρισμός και πολιτιστικός τουρισμός- εννοιολογήσεις της πολιτισμικής ταυτότητας σε σχέση με γηγενή και τοπικά διακριτά προϊόντα (όπως μαστίχα Χίου και σαμιώτικο κρασί), τοπικοί συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές ενώσεις και νέες μορφές επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές.Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Βιβλία

Η Τουριστική Έρευνα στην Ελλάδα και την Κύπρο: Μια Ανθρωπολογική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδ. Προπομπός, 2002

 Άρθρα

"Rural space (re)produced – Practices, performances and visions: A case study from an Aegean island”, Journal of Rural Studies, τευχ. 32, σελ. 103-113, 2013.

«Τhe Processing and Consumption of a Natural Monopoly Resource: Cultural Dimensions of the Commodification of Chios’ Mastiha». Παρουσιάστηκε στο Workshop “Mapping the Cultural Economy in the Euro-Mediterranean Region” το οποίο οργανώθηκε από το European Cultural Foundation και το European University Institute, στο πλαίσιο της συνάντησης Eight Mediterranean Social and Political Research Meeting, στη Φλωρεντία, 21-25 Μαρτίου, 2007 (το κείμενο της παρουσίασης επελέγη και δημοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική μορφή).

 “A Regionally Distinctive Product and the Construction of Place Identity: The Case of Chios Mastiha”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, τεύχ. 15, Αριθμ. 1, pp. 19-38. Καλοκαίρι 2004.

Galani-Moutafi, Vasiliki, “Tourism Research on Greece: A Critical Overview”, Annals of Tourism Research, τεύχ. 31, pp. 157-179, 2004.

Galani-Moutafi, Vasiliki, “Natural Heritage and the Construction of a Place Image: An Example of Chios Mastiha”. 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: Sustainable Tourism Development and the Environment. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σελ. 1-11 (CD-ROM), 2003.

Galani-Moutafi, Vasiliki, “Representing the Self and the Other: American College Students in Mytilene, Greece”, Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing, τεύχ. 2, No. 1, σελ. 88-113, 2001.

Galani-Moutafi, Vasiliki, “The Self and the Other: Traveler, Ethnographer, Tourist”. Annals of Tourism Research, τευχ. 27, No. 1, σελ. 203-224, 2000.

«From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and Kinship in a Greek Island Village,» (Μέρος Πρώτο) Journal of Modern Greek Studies, τεύχ. 11, σελ. 241-270, 1993.

«From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and Kinship in a Greek Island Village,» (Μέρος Δεύτερο) Journal of Modern Greek Studies, τεύχ. 12, σελ. 113-131, 1994.

 

 Κεφάλαια σε βιβλία

(με τον Πάρι Τσάρτα) “The Sociology and Anthropology of Tourism in Greece”. In: The Sociology of Tourism. European Origins and Developments, Graham M.S. Dann & Giuli Liebman Parrinello (επιμ.). Tourism Social Science Series. τεύχ. 12. Μεγάλη Βρετανία: Emerald Group Publishing Limited, σελ. 299-322, 2009

“Aegean: tourist destinations, intercultural encounters and socio-economic changes». Στο: The Dispersed Urbanity of the Aegean Archipelago. Υπουργείο Πολιτισμού, Ελλάδα, 10η Διεθνής Έκθεση Αρχιτεκτονικής, Μπιενάλλε της Βενετίας. Εκδ. Ολκός, σελ. 257-79, 2006.

«Self-reflexivity in the context of an intercultural educational endeavor: American college students in Lesvos». Στο: Εαυτός και «Άλλος»: Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο, Δ. Γκέφου- Μαδιανού επιμ. Αθήνα: Gutenberg, σελ. 421-461, 2003

Επιμέλειες συλλογικών τόμων
2010 (συν-επιμέλεια με Βενετία Καντσά και Ευθύμιο Παπαταξιάρχη) Φύλο και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα. Τόπος Συνάντησης των Επιστημών. Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια.
2012 (συν-επιμέλεια με Βενετία Καντσά και Ευθύμιο Παπαταξιάρχη) Μελέτες για το φύλο στην ιστορία και την ανθρωπολογία. Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια

Επιμέλεια μετάφρασης
2010 [2007] Richard R. Wilk & Lisa C. Cliggett, Oικονομία και Πολιτισμός. Αρχές Οικονομικής Ανθρωπολογίας (μτφ. Γιάννης Βογιατζής και Βασιλική Μουτάφη). Αθήνα, εκδ. Κριτική.

Πρόλογος βιβλίου
2010 «Συνέχειες και ασυνέχειες: Αναθεωρήσεις και παραδοχές στην οικονομική ανθρωπολογία». Στο: Οικονομία και Πολιτισμός. Αρχές Οικονομικής Ανθρωπολογίας (μτφ. Γιάννης Βογιατζής και Βασιλική Μουτάφη), σελ. 13-39. Αθήνα, εκδ. Κριτική .


Βιβλιοπαρουσιάσεις και κριτικές

1992 “Τοπική ιστορία και αρχεία”, Πρακτικά Συνεδρίου, Σάμος, 26-27 Απριλίου 1991”. Απόπλους, σελ. 116-118

1993 Ernest Gellner. “Έθνη και Εθνικισμός”. Διαβάζω 223, σελ. 63.

1999 Μichael Herzfeld. “Anthropology through the Looking Glass. Critical Ethnography in the Margins of Europe”. Ελευθεροτυπία Jan. 8 Ιανουαρίου, σελ. no 7057.

2000 Patrick Holland και Graham Huggan. “Tourists with Typewriters: Critical Reflections on Contemporary Travel Writing”. Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing τευχ. 1(1/2), σελ. 195-197.

2002 Roxane Kaftantzoglou. «Στη Σκιά του Ιερού Βράχου: Τόπος και μνήμη στα Αναφιώτικα». Eleftherotypia, 27 Σεπτ., σελ. 8-9.