Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Χαντζαρούλα Ποθητή 
Επίκουρη Καθηγήτρια

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος), Ισόγειο
τηλ.: +30 22510 36326
e-mail: hantzaro@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού:
864/24.08.2012 τ.Γ΄
Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική Ανθρωπολογία 19ος – 20ος αι.

 Μαθήματα
:


ΚΑΙ-Ι-1 Ιστορική Ανθρωπολογία: Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και η ποιητική της ιστορικής γνώσης  (Μεταπτυχιακό σεμινάριο, ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία, Υποχρεωτικό κατεύθυνσης).


Ι-208 Προφορική Ιστορία (Προπτυχιακό πρόγραμμα, Υποχρεωτικό).

Ι-272 Φύλο και εργασία στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (Προπτυχιακό μάθημα, Επιλογής).

 ΠΑ/Σ-044 Μνήμη, ιστορία και αναπαράσταση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου: Η καταστροφή των Εβραίων της Ευρώπης (Προπτυχιακό πρόγραμμα, Σεμινάριο).


Βιογραφικό Σημείωμα:


Η Ποθητή Χαντζαρούλα σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην αγγλική Κοινωνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Warwick και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας το 2002. Η διδακτορική διατριβή της με τίτλο «The Making of Subordination: Domestic Service in Greece, 1920-1945» [Σμιλεύοντας την υποταγή: Οι έμμισθες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, Παπαζήσης, 2012] χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας και θέτει στο επίκεντρο της μελέτης τη σχέση εργοδότριας  και οικιακής εργάτριας, αναλύοντας την ταξική και έμφυλη διάστασής της. Συμμετείχε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα «Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960): Καταγραφή των εμπειριών των Εβραίων της Ελλάδας» (Επιστημονική υπεύθυνη Ερριέτα Μπενβενίστε), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το οποίο χρηματοδοτείται από το κοινωφελές ίδρυμα «John S. Latsis Public Benefit Foundation». Συμμετείχε επίσης ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένταξη, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία»  στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια», που χρηματοδοτείται από το ΥπΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ήταν μέλος του δικτύου «Servant Project» στο πλαίσιο του FPS-Key Action της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται στην ιστορία και ιστοριογραφία του φύλου, στην μνήμη και ιστορία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και στην ιστορία των συναισθημάτων. Έχει επιβλέψει διπλωματικές εργασίες στα παραπάνω θέματα. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο Φαντασιακές Κοινότητες του Benedict Anderson (Νεφέλη 2006). Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη καθώς και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Historein/Ιστορείν: A Review of the Past and Other Stories.  

Ερευνητικά προγράμματα:


1/3/2013- Μέλος της ερευνητικής ομάδας της Δραστηριότητας 6.3 «Ανάπτυξη Θεματικών Βάσεων Δεδομένων-Δημιουργία Αρχείου Προφορικής Ιστορίας» του προγράμματος «Συμμετοχή στην ανάπτυξη θεματικών βάσεων για τον Πολιτισμό, με τίτλο «Αποτύπωση του πολιτισμικού τοπίου του Αιγαίου σε ιστορική προοπτική». Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δράσης 6 του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός Παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους: Νικόλαος Σουλακέλλης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

1/10/2012- "Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: Σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες" (συντονίστρια: Έφη Αβδελά, Πανεπιστήμιο Κρήτης) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτομίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας

1/3/2004-31/9/2005. Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένταξη, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία». Ερευνητική ομάδα: «Μετανάστευση, πολιτισμική ταυτότητα και ιστορική κουλτούρα» (επιστημονική υπεύθυνη: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν), Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Πυθαγόρας: Ενίσχυση Ερευνητικών Προγραμμάτων στα Πανεπιστήμια», που χρηματοδοτείται από το ΥπΕΠΘ.

2003. Εκπόνηση προκαταρτικής μελέτης-Υποστήριξη του έργου Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «ΠΜΣ-Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις» με τίτλο «Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου». στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που χρηματοδοτείται από το ΥπΕΠΘ.

2001-2003. Μέλος του δικτύου «The socio-economic role of domestic service as a factor of European identity» (ακρωνύμιο Servant Project) στο πλαίσιο του FPS-Key Action της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Α. Μονογραφία

Σμιλεύοντας την υποταγή: Οι έμμισθες οικιακές εργάτριες στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Παπαζήσης 2012. http://www.sa.aegean.gr/iridion/html/anakoinwseis_nea_files/Smilevontas_tin_ipotagi.GIF

Β. Άρθρα

«Οι δυναμικές της σχέσης εργοδότριας και οικιακής εργάτριας». Στο Ιορδάνης Ψημμένος (επιμ.), Εργασία και κοινωνικές ανισότητες: Προσωπικές υπηρεσίες και υπηρετικό δυναμικό. Αλεξάνδρεια 2013.

“Memory as a Form of Public Sociability of Jewish Child Survivors in Postwar Thessaloniki,” Oral History Forum d’ histoire orale, vol. 34, 2014.
 http://www.oralhistoryforum.ca/index.php/ohf/article/view/573

«Η έμμισθη οικιακή εργασία και οι προσλήψεις της ιδιότητας του πολίτη από τις αλβανίδες μετανάστριες στην Ελλάδα». Στο Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (επιμ.), Πολιτικές της καθημερινότητας: Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη στην Ελλάδα, Αλεξάνδρεια 2014

«Gender History and the Transformation of the Poetics of Historical Knowledge», Historein: A Review of the Past and Other Stories, 10, 2010: 48-70. http://www.historeinonline.org/index.php/historein/article/view/6

«Ανδρισμός, εργασιακές ταυτότητες και ιδιότητα του πολίτη στις αφηγήσεις των αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα». Στο Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν (επιμ.), Φύλο και μετανάστευση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Νεφέλη (υπό έκδοση) http://extras.ha.uth.gr/pythagoras1/images/downloads/masculinity.pdf

«Έμφυλες σχέσεις και αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα: εργάτριες και υπηρέτριες στη μεταπολεμική Αθήνα». Στο Β. Καραμανωλάκης, Ε. Ολυμπίτου, Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Η ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικέςεκφράσεις, Θεμέλιο 2010, σ. 259-273.

«Public discourses on sexuality and narratives of sexual violence of domestic servants in Greece (1880-1945)» Αφιέρωμα Re-visiting Sex and Gender in Contemporary Greek Ethnography. Journal of Mediterranean Studies, 18 (2), 2010: 283-310.

«Η έμμισθη οικιακή εργασία και οι προσλήψεις της ιδιότητας του πολίτη από τις αλβανίδες μετανάστριες στην Ελλάδα». Στο Αναθεωρήσεις του πολιτικού Ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην ελληνική κοινωνία (Αλεξάνδρεια υπό έκδοση).

"Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου". Στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και στην ιστορία. Αλεξάνδρεια 2012, σ. 121-220.

«Μια γενεαλογία του αποκλεισμού της έμμισθης οικιακής εργασίας από την κατηγορία της εργασίας», στο Επισφαλής εργασία, «γυναικεία εργασία», Παρέμβαση με αφορμή την Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ιστορείν/Νεφέλη 2009.

«Introduction. Towards a New Epistemology: The “Affective Turn” με τους Athina Athanasiou και Kosta Yannakopoulo στο “Performing Emotions: Historical and anthropological sites ofaffect” Athina Athanasiou, Pothiti Hantzazroula, Despina Valatsou, Kostas Yannakopoulos (επιμ.). Historein: A Review of the Past and Other Stories, vol. 8, Nefeli Publications, 2008, σ. 1-16. http://www.historeinonline.org/index.php/historein/article/view/33

«Γυναικεία εργασία, ταυτότητα και σχετική νομοθεσία στην Ευρώπη, 19ος αιώνας», στο ΘέματαΚοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας της Ευρώπης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2008: 181-222.

«Perceptions of Gender and Domestic Labour in Albanian Migrants’ Testimonies in Greece»στο Helma Lutz (επιμ.), Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme, Ashgate/Aldershot 2007, σ. 61-76.
 http://extras.ha.uth.gr/pythagoras1/images/downloads/H1.pdf

 «Ιστορία του φύλου και αλλαγή παραδείγματος στην ιστοριογραφία», Σύγχρονα Θέματα 94: 43-49 (2006).

«The Dynamics of the Mistress-Servant Relationship» στο Antoinette Fauve-Chamoux (επιμ.),Domestic service and the formation of the European identity, Peter Lang 2005 σ. 379-408.

“The Status of Servants’ Labour in State Policy (Greece, 1870-1960)” Proceedings of the Servant Project, στο S. Pasleau, I. Schopp (επιμ.) με την R. Sarti, τομ. 1, Éditions de l’ Univérsité de Liège, Λιέγη, 2006, σ. 225-246.

“Shame in the Narratives of Domestic Servants in Greece, 1920-1945”, στο Regina Schulteκαι Pothiti Hantzaroula (επιμ.), Narratives of the Servant, EUI WP, Ευρωπαϊκό ΠανεπιστημιακόΊδρυμα, Φλωρεντία, 2001.

Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις του φύλου". Στο Β. Καντσά, Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Μελέτες για το φύλο στην ανθρωπολογία και στην ιστορία. Αλεξάνδρεια 2012, σ. 121-220