Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Γκαρά Ελένη  /strong>  
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος), α΄ όροφος 
τηλ.: +30 22510 36337
e-mail: egara@sa.aegean.gr


ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ 1777/30.12.2014 τ. Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία του Βαλκανικού Χώρου 15ος-18ος αι. (με έμφαση στην Ιστορία των Σλαβικών Λαών)Μαθήματα
: :


Ι-232: Σλαβικοί λαοί στα Βαλκάνια, 15ος-18ος αι.

Ι-233: Ισλάμ και Χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους

Ι-235: Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1300-1839

Ι-237: Καθημερινή ζωή στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο, 15ος-18ος αι.

ΠΑ/Σ-020: Πηγές της ιστορίας των οθωμανικών Βαλκανίων

ΠΑ/Σ-054: Ταξίδι και ταξιδιώτες στον οθωμανικό χώρο

ΚΙΑ-Ι-2: Η βία στους πρώιμους νεότερους χρόνους (μεταπτυχιακό μάθημα)

 

Βιογραφικό Σημείωμα:


Η Ελένη Γκαρά σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βιέννης, και έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Βιέννης το 2001. Η διατριβή της διερευνά την κοινωνική ιστορία μιας οθωμανικής βαλκανικής επαρχίας, του καζά Βεροίας (Kara Ferye στα οθωμανικά), τον 16ο και 17ο αιώνα, στη βάση ανέκδοτου οθωμανικού αρχειακού υλικού. Είναι μέλος της Comité International d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes, της Turkish Studies Association και της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-02 ήταν μεταδιδακτορικός εταίρος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πρίνστον με την υποτροφία Hannah Seeger Davis. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις διακοινοτικές σχέσεις, την απονομή δικαιοσύνης και την πολιτική κουλτούρα στα Βαλκάνια και τον οθωμανικό κόσμο των πρώιμων νεότερων χρόνων. Στις δημοσιεύσεις της συγκαταλέγονται άρθρα για τον έντοκο δανεισμό, τη συγκρότηση και τις λειτουργίες των κοινοτήτων, τους δικαστικούς θεσμούς, το γάμο, τον προσηλυτισμό και την αποστασία, καθώς και τη συλλογική δράση.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Βιβλία

 • 2013 με την Κατερίνα Ροζάκου (επιμ.): Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

 • 2011 με τους M. Erdem Kabadayı και Christoph Κ. Neumann (επιμ.): Popular protest and political participation in the Ottoman Empire: Studies in honor of Suraiya Faroqhi, Κωνσταντινούπολη: Bilgi University Press.


Άρθρα – Κεφάλαια βιβλίων

 • 2013 «Τόποι του πολιτικού: Δημόσια κοινωνικότητα και βία στην Ελλάδα» (με τους Κατερίνα Ροζάκου και Γιάννη Γιαννιτσιώτη), εισαγωγή στο Κ. Ροζάκου και Ε. Γκαρά (επιμ.), Ελληνικά παράδοξα: Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 25-70.

 • 2012 “Patterns of collective action and political participation in the early στο A. Anastasopoulos (επιμ.), Political initiatives ‘from the bottom up’ in the Ottoman Empire, [Halcyon Days in Crete VII], Ρέθυμνο: Crete University Press: 399-433.

 • 2011 “Popular protest and the limitations of sultanic justice”, στο E. Gara, M. E. Kabadayı και C. K. Neumann (επιμ.), Popular protest and political participation in the Ottoman Empire, 89-104.

 • 2010 “Μεροληψία κατά την απονομή δικαιοσύνης στα οθωμανικά ιεροδικεία”, στο Κ. Λάππας, Α. Αναστασόπουλος και Η. Κολοβός (επιμ.), Μνήμη Πηνελόπης Στάθη, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: 39-54.

 • 2009 “Αναζητώντας μια νέα εικόνα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία: επιτυχίες και όρια των πρόσφατων αναθεωρήσεων της οθωμανικής ιστορίας”, εισαγωγή στο S. Faroqhi, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο κόσμος γύρω της, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου: 17-41.

 • 2008 “Οθωμανική κοινωνική ιστορία: αναστοχασμός και τάσεις έρευνας”, στο Φ. Τσιμπιρίδου και Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), Οριενταλισμός στα όρια, Αθήνα: Κριτική: 99-124.

 • 2007 “Marrying in seventeenth‐century Mostar”, στο E. Kolovos et al. (επιμ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands, Κωνσταντινούπολη: The Isis Press: 115-134.

 • 2005/06 “Neomartyr without a message”, Archivum Ottomanicum, 23: 155-175.

 • 2005 “Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία των πρώιμων νεότερων χρόνων: ιστοριογραφικές προσεγγίσεις”, εισαγωγή στο M. Greene, Κρήτη, ένας κοινός κόσμος, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου: 15-37.

 • 2005 “Moneylenders and landowners: In search of urban Muslim elites in the early modern Balkans”, στο A. Anastasopoulos (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire, Ρέθυμνο: Crete University Press: 135-147.

 •  2005 “Çuha for the janissaries – Velençe for the poor: Competition for raw material and work-force between Salonica and Veria, 1600-1650”, στο S. Faroqhi και R. Deguilhem (επιμ.), Crafts and Craftsmen of the Middle East, Λονδίνο–Νέα Υόρκη: I.B. Tauris: 121-152.

 • 1999 με τον Αντώνη Αναστασόπουλο: “Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας”, Μνήμων, 21: 37-54.

 • 1999 “Lending and borrowing money in an Ottoman province town”, στο M. Köhbach, G. Prohazka-Eisl και C. Römer (eds.), Acta Viennensia Ottomanica, Βιέννη: Institut für Orientalistik: 113-119.

 • 1998 “In search of communities in seventeenth-century Ottoman sources: The case of the Kara Ferye district”, Turcica, 30: 135-162.