Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Τσεκένης Αιμίλιος  Επίκουρος Καθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος)
τηλ.: +30 22510 36316
e-mail: etsekenis@sa.aegean.gr


ΦΕΚ Διορισμού:1101/15.10.12 τ Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: Εθνογραφία άλλων κοινωνιώνΜαθήματα
:


ΚΑ-104 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της Αφρικής (Υ)

ΚΑ-102: Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας I

ΚΑ- 106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ (Ε)

ΠΑ/Σ-001 Όψεις της Έννοιας του Προσώπου (Αφρική, Μελανησία)

 


Σύντομο Βιογραφικό:


Ο Αιμίλιος Τσεκένης γεννήθηκε στη Ντουάλα (Καμερούν). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Montpellier I (Γαλλία) και κοινωνική ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι). Οι δημοσιεύσεις του αφορούν στην προ-αποικιακή ιστορία και εθνογραφία του δυτικού Καμερούν και  πραγματεύονται: τους τρόπους παραγωγής της τοπικότητας, τις πολιτικές της ταυτότητας και την έννοια του προσώπου στα Grassfields του δυτικού Καμερούν τόσο στην προ-αποικιακή περίοδο όσο και στη σύγχρονη ιστορία.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


2016. Cannibal-witches, zombies and the making of an African modernity in the Cameroon Grassfields. Στο E. Deltsou και M. Papadopoulou (επιμ.), Changing Worlds & Signs of the. Selected Proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society: 122-133.

2015. “Children are the Food Sent by God”: Culinary Imagery and the Making of Persons in the Cameroon Grassfields. Journal of the Royal Anthropological Institute, 21 (2): 330-351.

2011. Sur quelques aspects de la royauté mossi (Yatenga précolonial; Burkina Faso). Anthropos, 106 (1): 135-148.

2010. La ‘frontière africaine’ revisitée: ‘ethnogenèse’ dans les Grassfields de l’est (le cas de la chefferie bamiléké de Batié). Canadian Journal of African Studies, 44 (1): 142-177.

2010. ‘Gens du pouvoir’/ ‘gens de la terre’: un point de vue Batié (chefferie Grassfields de l’ouest Cameroun). Anthropos, 105 (2): 489-502.

2010. Kinship values and the production of ‘locality’ in pre-colonial Cameroon Grassfields (West Cameroon) ». Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 35 (3): 5-27.

2010. Από τις ‘φυλές’ στην ‘παραγωγή της τοπικότητας’: Αναπαραστάσεις της υποσαχάριας Αφρικής. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 132-133: 67-98

2007. Ο βάτραχος, ο χαμαιλέοντας και οι άνθρωποι … : ‘φύση’, ‘κοινωνία’ και ‘πρόσωπο’ στους Μπαμιλεκέ του δυτικού Καμερούν. Στο Ζώρας, Κ. και Φ. Μπαντιμαρούδης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα (1ο Συνέδριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μυτιλήνη 2006), Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή: 387-405.

2007. Μια ιστορία της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Για το βιβλίο: Adam Kuper, Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2007, στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, χρόνος 29ος, τεύχος 98, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007: 25-28.

2002. Βιβλιοκρισία: Catherine Alès C. και Cécile Barraud (επιμ.), Sexe relatif ou sexe absolu? De la distinction de sexe dans les sociétés, Maison des sciences de l’homme, Παρίσι, 2001, στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, χρόνος 25ος, τεύχος 80, Ιούνιος 2002: 74-77.

1995. Βιβλιοκρισία: Peter Geschiere και Piet Konings (επιμ.), Itinéraires d’accumulation au Cameroun, Karthala, Παρίσι, 1993, στο περιοδικό Cahiers d’études africaines, 138-139: 692-695.