Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Εξερτζόγλου Χαρίλαος
Kαθηγητής


Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο ATE- Βουρνάζων
Τηλέφωνο: +30 22510 36304
e-mail: harexe@sa.aegean.gr


ΦΕΚ Διορισμού: 489/14.05.13 τ.Γ
Γνωστικό Αντικείμενο:
Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία, 19ος-20ος αι.Μαθήματα:


Ι-200 Εισαγωγή στην Ιστορία

Ι-236  Έθνη και Εθνικισμοί στο Βαλκανικό Χώρο (19ος-20ος αι.)

ΠΑ/Σ-042   Αυτοβιογραφίες

ΚΙΑ-6  Ιστορικές Προσεγγίσεις του Εθνικού Φαινομένου


Σύντομο Βιογραφικό:


Ο Χάρης Εξερτζόγλου αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα του  Πανεπιστήμιου Αθηνών. Παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών του Ινστιτούτου Αραβικών και Μεσογειακών Μελετών της Παντείου Σχολής από όπου αποφοίτησε  με άριστα. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King's College) όπου και εγκρίθηκε η διδακτορική του διατριβή με θέμα "Greek Banking in Constantinople, 1850-1881) [1986].  Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ανέλαβε διδασκαλία με συμβάση 407/80 στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Τμήμα αυτό εξελέγη λέκτορας το 1991, επίκουρος καθηγητής το 1996 και αναπληρωτής καθηγητής το 2003. Εχει διδάξει υποχρεωτικά και κατ’επιλογήν μαθήματα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, και έχει συμμετάσχει με αυτόνομη διδασκαλία στα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψηφίους διδάκτορές του.

Ερευνητικό Επιστημονικό έργο-Δημοσιεύσεις


Κατά το διάστημα 1984-86 το 'Ιδρυμα Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος χρηματοδότησε την έρευνα του για το τραπεζικό κατάστημα "Ζαρίφης -Ζαφειρόπουλος". Την περίοδο 1988-1989 ανέλαβε έρευνα για λογαριασμό  του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας με θέμα "Στρατηγική των ελλήνων κεφαλαιούχων της οθωμανικής αυτοκρατορίας 1880-1914", τα πορίσματα της οποίας έχουν κατατεθεί προς δημοσίευση. Κατά την περίοδο  1993-1994 η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου χρηματοδότησε έρευνα με υπεύθυνο τον Χ. Εξερτζόγλου και με θέμα "Κοινωνική οικονομική και δημογραφική δομή ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Ν.Α. Μικράς Ασίας: 'Αδανα, Μερσίνα, Ταρσός, 1850-1923". Μέρος των πορισμάτων της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκε στο Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Το 1998 εγκρίθηκε πρόταση που υπέβαλλε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με θέμα τη συγκρότηση κοινωνικών ταυτοτήτων [φύλο τάξη, έθνος] στις ορθόδοξες αστικές κοινότητες της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Το 2002 χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κωστόπουλου για να συνεχίσει την  έρευνά του. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004 υπήρξε εταίρος (Fellow) του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Princeton.


Διδακτορική διατριβή

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής. “Greek Βanking in Constantinople, 1850-1881”, King’s College, London University, 1986. 356 σ.


Βιβλία-Μονογραφίες

2015 Εκ Δυσμών το φως; Εξελληνισμός και οριενταλισμός στην οθωμανική αυτοκρατορία, μέσα 19ου αρχές 20ου αιώνα, Εικοστός Πρώτος.

Προσαρμοστικότητα και Πολιτική Ομογενειακών Κεφαλαίων. ‘Ελληνες Τραπεζίτες στην Κωνσταντινούπολη: το κατάστημα «Ζαρίφης Ζαφειρόπουλος», 1871-1881,
Ιδρυμα Ερευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της  Ελλάδας,/Αθήνα 1991, 150 σ.

Η Εθνική Ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1861-1912, εκδ. Νεφέλη/ Αθήνα, 1996, σ. 194.

«Οι «Χαμένες Πατρίδες» πέρα από τη Νοσταλγία. Μια κοινωνική- πολιτισμική ιστορία των Ρωμιών της Οθωμανική αυτοκρατορίας, (μέσα 19ου- αρχές 20ου αιώ), εκδ Νεφέλη/ Αθήνα 2010, 310 σ.


Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων

1) «Τα Ελληνικά Εσωτερικά Δάνεια, 1862-1876: η τοποθέτησή τους στη Κωνσταντινούπολη», Τα Ιστορικά, (5) 1985, σ. 297-313.

2) «Η Ελληνική Ιστοριογραφία και το Ομογενειακό Κεφάλαιο:Προβλήματα Μεθόδου και Ερμηνείας», Σύγχρονα Θέματα, 35-37, 1988, σ. 152-160 

3) Οικονομία, κοινωνική διαστρωμάτωση και πολιτισμική παρέμβαση η παρουσία των επιχειρηματικών και επαγγελματικών ομάδων στα εκπαιδευτικά πράγματα της Πόλης, 1850-1914”, στο Πόλη και Παιδεία: η Ελληνική Παιδεία στην Κωνσταντινούπολη τα τελευταία 200 χρόνια, (Αθήνα 1990) Δημοσίευση στα  Πρακτικά του Συμποσίου, Σύλλογος Κωσταντινουπολιτών, Αθήνα 1997, σ. 155-176.

4) «Η εθνική Σχολή Γλωσσών και Εμπορίου: ζητήματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της», στο "Πόλη και Παιδεία: η Ελληνική Παιδεία στην Κωνσταντινούπολη τα τελευταία 200 χρόνια",(Αθήνα 1990), Δημοσίευση στα  Πρακτικά του Συμποσίου, Σύλλογος Κωσταντινουπολιτών, Αθήνα 1997, σσ.27-38.

5) «Το Προνομιακό Ζήτημα», Τα Ιστορικά (16) 1992, σ.65-84

6) «Κοινωνική ιεραρχία, ιδεολογία και εθνική ταυτότητα: το νόημα της ίδρυσης της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας "Αγαπάτε Αλλήλους"». Τα Ιστορικά (22) 1995, σ. 85-118

7)«Η διάχυση της εθνικής ταυτότητας στις ορθόδοξες κοινότητες της Κιλικίας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ.ΙΑ’, 1995-96, σ.181-238

8) «Investments and Investment Behaviour in the Ottoman Εmpire: the   development of a Greek-Οttoman Βourgoisie,1850-1914» στο  Ch. Issawi, D. Gondicas: Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy and Society in the nineteenth Century,  Darwin Press 1999, σ. 89-115

9)«Μνήμη και Εθνική Ταυτότητα: το Ζωγράφειο Διαγώνισμα των «Ζώντων Μνημείων και η Διαχείριση της Μνήμης», στο Ρ. Μπενβενίστε Θ. Παραδέλης (επ), Διαδρομές και Τόποι της Μνήμης: Ιστορικές και Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σ. 105-114.

10) «Η Γεωγραφία του Α. Σταυρίδη: ο Χώρος και οι Αναπαραστάσεις του» Εισαγωγή στην επανέκδοση του Εγχειριδίου Πολιτικής, Φυσικής και Εμπορικής Γεωγραφίας του Οθωμανικού Κράτους, του Α. Σταυρίδη [α’ εκδ. Κυδωνιές 1876], εκδ. Πανεπιστημιου Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Μυτιλήνη 1996, σ. ε’-κγ.’

11) Shifting Boundaries: Language, Community and the “non Greek speaking Greeks”, Historein (1) 1999, σ. 75-92.

12) «Οι Νεότουρκοι», Σύγχρονα Θέματα (71-72), Δεκέμβριος  1999.223-228

13) «Μετά Μεγάλης Παρατάξεως: Συμβολικές πρακτικές και κοινοτική συγκρότηση στις αστικές ορθόδοξες κοινότητες της ύστερης οθωμανικής περιόδου».  Τα Ιστορικά τ. 16 (31), Δεκέμβριος 1999. 349-380.

14) «Η Συγκρότηση του Δημόσιου χώρου στη Κωσταντινούπολη τον 19ο αιώνα» ‘Ο ‘Εξω Ελληνισμός: Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, 18ος-20ος αιώνας, Eταιρεία Σπουδών Μωραϊτη, Αθήνα 2000, 15-36.

15) «Η Oρθόδοξη Kοινότητα της Κωνσταντινούπολης: από το Τανζιμάτ μέχρι τον Μεγάλο Πόλεμο», Σύγχρονα Θέματα 74-75, Δεκέμριος 2000, 114-124.

16) «Πολιτικές Τελετουργίες στη Νεώτερη Ελλάδα. Η Μετακομιδή των οστών του Γρηγορίου Ε’ και η Πεντακονταετηρίδα της Ελληνικής Επανάστασης», Μνήμων (Δεκέμβριος 2002), 153-182.

17) «The Cultural Uses of Consumption: Negotiating Gender, Class and Nation in Ottoman Urban Centers during the 19th century”, International Journal of Middle East Studies 35 (February 2003), 77-101.

18) «Μνήμη και Γενοκτονία. Η Aναγνώριση της «Γενοκτονίας του Ποντιακού  και Μικρασιατικού Ελληνισμού» από το Ελληνικό Κοινοβούλιο», ανακοίνωση στα πρακτικά του συνεδρίου «Ιστορική Κουλτούρα», Αθήνα Δεκέμβριος 2001. Βλ Historein 4 2003-04, έκδοση Cd-Rom 1-18

19) «Reconstituting Community. Cultural Differentiation and Identity Politics in the Christian Orthodox Communities in the late Ottoman era”, στο Mina Rozen (επιμ),  Homelands and Diasporas. Greeks, Jews and their Migration,. Λονδίνο: I.B Tauris 2008

20) “Metaphors of Change: Tradition and the East/West Discourse in the late Ottoman Empire”, στο Anna Frangoudaki- Caglar Keyder (eds), Copying with Modernity: Greece and Turkey in their Encounter with Europe, 1850-1945, Λονδίνο: I.B Tauris 2007

21) «Ενα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ελλάδα». Σκέψεις γύω από τη διαμάχη για το εγχειρίδιο ιστορίας της Στ’ Δημοτικού». Σύγχρονα Θέματα 97 Απρίλιος- Ιούνιος 2007

22) «Medicine, Philanthropy and the Construction of Poverty in the Nineteenth and early Twentieth century Instanbul”, στο L. Baruch- V.  Kehriotis, Economy and society on both shores of the Aegean, Athens Historical Archive of Alpha Bank 2010

23) “Trajectories of social history”, Historein 13, 2013, 71-85.

24) “A surfeit of violence?”, review article, Historein 14, 2014, 103-111.

25) "Προσφυγική μνήμη και δημόσια κοινωνικότητα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου" στο Ε. Αβδελά, Χ.Εξερτζόγλου, Χ. Λυριτζής Μορφές Δημόσιας Κοινωνικότητας του 20ου αιώνα, 2015, 217-236.


Βιβλιοκρισίες

1) Για το βιβλίο του Γ. Μιχαλόπουλου, Εθνικός Διχασμός, Αθήνα 1997 Σύγχρονα Θέματα, 66, 1998, σ. 190-192.

2) Για το βιβλίο της Σ. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αιώνας-1919. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες, Αθήνα 1997,  Σύγχρονα Θέματα 68-70,1999, 387-389.

3) Για το βιβλίο της I. Livezeanu, Cultural Politics in Greater Romania, Historein 2 2000, 209-212

4) Για το βιβλίο του David Shankland, Ισλάμ και Σύγχρονη Τουρκία, Σύγχρονα Θέματα, 84 Απρίλιος 2004, 97-100

5) Για το βιβλίο του Δημήτρη Σταματόπουλου, Μεταρρύθμιση και Εκκοσμίκευση. Προς μια ανασύνθεση της ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον 19ο αιώνα, Σύγχρονα Θέματα 85 Αύγουστος 2004

6) Για το βιβλίο του Νίκου Σβορώνου, Το Ελληνικό Έθνος. Γένεση και Διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, Σύγχρονα Θέματα 88 Ιανουάριος Μάρτιος 2005

7) Για το βιβλίο του Richard Evans, Lying about Hitler. History, Holocaust and the David Irving Trial, Σύγχρονα Θέματα 92 Μάρτιος 2006,  91-96

8) Για το βιβλίο του Αντώνη Λιάκου Πώς το Παρελθόν γίνεται ιστορία, Historein,   9 2009

9) Για το βιβλίο της Ελένης Ανδριάκαινα Πέρα από τον Θετικισμό και το Μεταμοντερνισμό. Δοκίμια Ιστορικής Κοινωνιολογίας, Σύγχρονα Θέματα 2010