Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Κανάκης  Κώστας
Αναπληρωτής Kαθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Kαραντώνη 11
τηλ.: +30 22510 363
18

e-mail: kkan@sa.aegean.gr
Ιστοσελίδα: http://www.sa.aegean.gr/canakis/

ΦΕΚ Διορισμού: 537/24.4.14 τ.Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία


Μαθήματα:


Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα (μεταπτυχιακό)
Συνέχειες και αυνέχεις των ιδεών: Γλώσσα και η ιστορία των ιδεών (μεταπτυχιακό)
ΓΛ-300: Εισαγωγή στη γλωσσολογία (Υ)
ΓΛ-311: Κοινωνιογλωσσολογία (Ε)
ΠΑ/Σ-034: Πραγματολογία (Ε)
ΠΑ/Σ: Ανθρωπογλωσσολογία
ΓΛ: Στοιχεία Πραγματολογίας: Η γλώσσα εν χρήσει (Ε)
ΠΑ/Σ: Γλωσσικοί μύθοι: Γλώσσα και εθνικισμός – Η διαμάχη καθαρεύουσας/δημοτικής

Βιογραφικό Σημείωμα:


O Κώστας Κανάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας. Αφού ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1990), απέσπασε υποτροφία Fulbright και συνέχισε τις σπουδές του στη γλωσσολογία στο University of Chicago (1990-1995) ως Century Scholar όπου και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή (1995). Δίδαξε στο Program in Hellenic Studies, το Department of Classics και το Program in Linguistics στο Πανεπιστήμιο Princeton (1995-1997), στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1998-2001) και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2002). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2000. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία του Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007, 2η έκδοση 2011) και το συλλογικό τόμο Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Εικοστός Πρώτος, 2011). Η πρόσφατη έρευνά του εστιάζει σε δύο ευρείες θεματικές: α) ζητήματα γλώσσας και κοινωνίας στα Βαλκάνια και κυρίως β) στην ενδεικτική σχέση γλώσσας, φύλου και σεξουαλικότητας στο βαλκανικό γλωσσικό τοπίο. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με διάφορες ιδιότητες. Το 2012-2015 ήταν μέλος του Προγράμματος Αριστείας “(In)fercit” και το 2015-2106 ήταν υπότροφος του DFG στο Institüt fur Slawistik του Humboldt-Universität zu Berlin για το πρόγραμμα Spray-canned discourses: Investigating language and precarious citizenship in the linguistic landscape of Athens and Belgrade”.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Μονογραφία

2007 Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. 2η έκδοση 2011. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

Βιβλία

2015 “The desire for identity and the identity of desire: Gender, language, and sexuality in the Greek context”. Gender and Language 9(1): 59-81.

2014 «Αρχή τη συνεργασίας και γλωσσικές πράξεις». Στο Μ. Γεωργαλίδου, Μ. Σηφιανού & Β. Τσάκωνα (επιμ.), Ανάλυση λόγου: Θεωρία και εφαρμογές. Αθήνα: Νήσος, 37-79.

2013 "The 'national body': Language and sexuality in the Balkan national narrative". In F. Tsibiridou & N. Palantzas (eds.), Myths of the Other in the Balkans: Representations, Social Practices, Performances. Thessaloniki: University of Macedonia, 305-320.

2011 Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Επιμέλεια. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2010 Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender (επιμ. με V. Kantsa και K. Yannakopoulos). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2006 Subjectification: Various Paths to Subjectivity (επιμ. με Α. Athanasiadou, C. Canakis, B. Cornillie). Βερολίνο – Νέα Υόρκη: CLR Series, Mouton de Gruyter.

1992 Papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 1: The Main Session (επιμ. με G. Chan, J. Marshall Denton). Σικάγο: Chicago Linguistic Society.

1992 Papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 2: The Parasession on the Cycle in Linguistic theory (επιμ. με J. Marshall Denton, G. Chan). Σικάγο: Chicago Linguistic Society.


Πρόσφατα άρθρα σε περιοδικά με κριτές

υπό έκδοση «Teaching the polysemous connective kai to Balkan learners of Modern Greek». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 31.

2011 «Ο εθνικός κορμός: Eπίμετρο». Ένεκεν 19.

2010 «Ο εθνικός κορμός: Γλώσσα, σεξουαλικότητα και εθνότητα στο βαλκανικό εθνικό αφήγημα». Ένεκεν 18: 119-136.

2010 «Ελλάς – Τουρκία: Διγλωσσία; Γλωσσικός τουρκισμός και δημοτικισμός». Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 30: 261-274.

2009 «Εκφράζοντας ανδρικές ομοερωτικές επιθυμίες και υποκειμενικότητες στο διαδίκτυο». Σύγχρονα θέματα 105: 78-83.

2009 «Η έκφραση της ανδρικής ομοερωτικής επιθυμίας και υποκειμενικότητας στο διαδίκτυο: Μια δεύτερη ματιά». 10% 27 http://10percent.gr/periodiko/teyxos27/1438-2009-10-01-11-14-39.html

2007 «Αποκωδικοποιώντας τη γλώσσα της μαρκέτας: Ομοσεξουαλικότητα και εμπορεύσιμη αρσενικότητα». Σύγχρονα Θέματα 98: 55-59.

2007 «Review of The Building Blocks of Meaning: Ideas for a Philosophical Grammar by Michele Prandi». Journal of Pragmatics 39(6): 1231-1234.

2003 «Metaphors of a body meant to die». Gramma 11: 13-29.

1994 «Diglossia as an agent of humor in the writings of Elena Akrita». Journal of Modern Greek Studies 12(2): 221-237.

1991 «Multiple offers in Modern Greek and American English». Chicago Working Papers in Linguistics 7: 1-17.


Πρόσφατα άρθρα σε συλλογικούς τόμους

2012 «Η ταυτότητα της επιθυμίας και η επιθυμία για την ταυτότητα». Στο Α. Χαλκιά, Ά. Αποστολέλλη (επιμ.), Σεξουαλικότητες και φύλα: Λεσβιακές, γκέι, αμφί, τρανς και queer κοινότητες στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2011 «Εισαγωγή: Από την “αδελφοσύνη και ενότητα” στον κατακερματισμό». Στο R. Bugarski, Η Γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο, 13-39. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2011 «Εισαγωγή: Πόθεν γλώσσα και σεξουαλικότητα;». Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2011 «Sir, yes sir! Πορνογραφική γλώσσα: Ο λόγος της απροκάλυπτης σεξουαλικής αναπαράστασης». Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.

2010 «Introduction: Of language, sexuality, and other creatures». Στο C. Canakis, V. Kantsa, K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender, 1-21. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2010 «Eroticizing male homo-subjectivities in online personals». Στο C. Canakis, V. Kantsa, K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender, 143-170. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2008 «Η στρατηγική χρήση κοινωνιογλωσσικών παραμέτρων στο ευθυμογράφημα της Έλενας Ακρίτα τη δεκαετία του 1980 και σήμερα». Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα, 342-380. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

2004 «Welcome to Mytilene’s Airport: Investigating new English in the Greek public transport context». Στο V. Bolla-Mavridou (επιμ.), New Englishes: New Facets of the English Language, Literature and Culture as English Becomes a Global Language, 25-54. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

2003 «Do Grice and Rosch save? An essay on linguistic slogans and what they might tell us about theories». Στο E. Athanasopoulou-Mella (επιμ.), Selected Papers from the 15th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, 274-285. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

1997 «Pragmatics vs. cognitive semantics». Στο Papers from the Thirty-third Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 1: The Main Session, 15-29. Σικάγο: Chicago Linguistic Society.


Πρόσφατα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων

2008 «Γλώσσα, αρσενικότητα και σεξουαλικότητα στο διαδίκτυο». Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 28ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 21-22 Απριλίου 2007, 159-170. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

2004 «Πλήρωμα καμπίνας, θέσεις γι’ απογείωση: On the language of airline announcements». Στο Proceedings of the 6th International Conference on Greek Linguistics, Rethymno, September 18-21. CD-Rom.

 << πίσω