Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Πανόπουλος Παναγιώτης
Μόνιμος Επίκουρος Kαθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος), α΄ όροφος 
τηλ.: +30 22510 363
22

e-mail: ppanopou@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: 1102/3.12.08 τ.Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθρωπολογία της Μουσικής και του Χορού


Μαθήματα:ΚΑ - 130: Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων (προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα 1ου κύκλου σπουδών)
ΚΑ – 192: Ανθρωπολογία της μουσικής (προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα 1ου κύκλου σπουδών)
ΚΑ – 191: Ανθρωπολογία του ήχου (προπτυχιακό μάθημα επιλογής 2ου κύκλου σπουδών)

ΠΑ/Σ : Ανθρωπολογία της μουσικής (προπτυχιακό σεμινάριο 2ου κύκλου σπουδών)
ΠΑ/Σ: Μουσική και παγκοσμιοποίηση (προπτυχιακό σεμινάριο 2ου κύκλου σπουδών)
ΚΑΙ-Α-1: Εθνογραφία της Ελλάδας και της νότιας Ευρώπης (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Κοινωνική και ιστορική ανθρωπολογία
 


Βιογραφικό Σημείωμα
:

Ο Παναγιώτης Πανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από όπου και πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 1998. Έχει επίσης διδάξει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα ανθρωπολογίας των μουσικών επιτελέσεων και εθνογραφίας του ήχου.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
:


Βιβλία

2011 Skyros Carnival. Φωτογραφίες: Dick Blau, Κείμενο: Αγάπη Αμανατίδη και Παναγιώτης Πανόπουλος, CD + DVD: Steven Feld. Σάντα Φε, Νιου Μέξικο: VoxLox.

2005 Από τη μουσική στον ήχο: Εθνογραφικές μελέτες των Steven Feld, Marina Roseman και Anthony Seeger. Εισαγωγή, μετάφραση, επιμέλεια, επίμετρο. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Πρόσφατα άρθρα σε περιοδικά με κριτές

2014. «Το δικαίωμα στον τόπο: Διαμάχες για τα όρια της πνευματικής ιδιοκτησίας του τραγουδιού στην ορεινή Νάξο». Στο Μεταμορφώσεις του εθνικισμού: Επιτελέσεις της συλλογικής ταυτότητας στην Ελλάδα. Πλεξουσάκη, Έφη (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Σελ. 375-386.

2013. «Η φωνή μεταξύ παρουσίας και απουσίας: Ήχος και ακουσματική εμπειρία». Στο Απουσία. Ζήκα, Φαίη, Λουίζα Καραπιδάκη, Κωνσταντίνα Κατρακάζου και Θανάσης Χατζόπουλος (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος. Σελ. 158-166.

2005 «Ήχοι, σώματα, συναισθήματα: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του ήχου των κρουστών». Μουσικός λόγος: Εξαμηνιαία επιθεώρηση μουσικής (Περιοδική έκδοση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου) 6: 15-31.

2005 «Η πατρίδα ως ήχος και ο ήχος ως πατρίδα: Προσωπικά και πολιτισμικά ηχοτοπία στα διηγήματα του Χρ. Χρηστοβασίλη». Δοκιμές: Επιθεώρηση κοινωνικών σπουδών 13-14: 277-307. /span>

2005 «Retour au village natal : associations locales et renouveau culturel». Ethnologie Francaise 102 (2): 243-54.

2003 «Animal Bells as Symbols: Sound and Hearing in a Greek Island Village». Journal of the Royal Anthropological Institute 9 (4): 639-56.

1996 «Revitalizing the Past, Contextualizing the Present: Cultural Responses to the Tradition of Improvised Singing in Aegean Greece». Journal of Mediterranean Studies 6 (1): 56-69.

Πρόσφατα άρθρα σε συλλογικούς τόμους

2011 «Το φύλο της φωνής: Όρια και υπερβάσεις του ενσώματου ήχου», στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα, 93-108. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.

2010 «The gender of voice: Transgressing the boundaries of bodily sound», C. Canakis, V. Kantsa, K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality. (Τhrough) and Beyond Gender, 195-205. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

2010 «Διασχίζοντας την πόλη: Ηχητικές ανανοηματοδοτήσεις του χώρου, του χρόνου και των αισθήσεων στο σύγχρονο αστικό πλαίσιο», στο Κ. Γιαννακόπουλος, Γ. Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Aμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη: Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2006 «Φωνή, κόσμος και εμπειρία: Γλώσσα και περιβάλλον στην εθνογραφία της Παπούα Νέας Γουϊνέας», στο Μουσική, ήχος και τόπος (Πρακτικά ημερίδας). Άρτα: Εκδόσεις Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου.

2006 «Επιστρέφοντας στον γενέθλιο τόπο: Οι τοπικοί σύλλογοι και η πολιτισμική κατασκευή του τόπου». Στο Ε. Παπαταξιάρχης (επιμ.), Περιπέτειες της ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα, 87-103. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2003 «“Άμα ταιριάξει…”: Φύλο, χρόνος και εντοπιότητα σ’ ένα χωριό της Νάξου», Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Εαυτός και «Άλλος»: Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αθήνα: Gutenberg. μελέτες των Steven Feld, Marina Roseman και Anthony Seeger. Εισαγωγή, μετάφραση, επιμέλεια, επίμετρο: «Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις του ήχου». Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2005.