Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Σταματογιαννοπούλου Μαρία 
Μόνιμη Επικουρη Kαθηγήτρια

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Kαραντώνη 11
τηλ.: +30 22510 36310

e-mail: mstam@sa.aegean.gr 

ΦΕΚ Διορισμού: 157/14.9.95 τ.ΝΝΠΔ
Γνωστικό Αντικείμενο:
Κοινωνική Ιστορία

Μαθήματα:


Ι-265: Η Ευρώπη και η ιστορία των λαών «χωρίς ιστορία» (προπτυχιακό υποχρεωτικό μάθημα 1ου κύκλου σπουδών)

Ι-258: Συγγένεια, γάμος, οικογένεια στον Οθωμανικό και Ελληνικό χώρο, 18ος-19ος αιώνας (προπτυχιακό μάθημα επιλογής 2ου κύκλου σπουδών)

ΠΑ/Σ-039: Κανόνες και πρακτικές στη μεταβίβαση αγαθών στον ελληνο-οθωμανικό χώρο,  18ος-19ος αιώνας (προπτυχιακό μάθημα επιλογής 2ου κύκλου σπουδών)

ΚΙΑ-5 : Η οικογένεια στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία (ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία)


Σύντομο Βιογραφικό:


Η Μαρία Σταματογιαννοπούλου σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές  σπουδές  στην  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στη Γαλλία, όπου και έλαβε το διδακτορικό της. Η διατριβή της εξετάζει την ακμή και παρακμή της εξαγωγικής βιοτεχνικής παραγωγής μιας θεσσαλικής κοινότητας, στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Εργάστηκε επί δυο έτη στην Ακαδημία Αθηνών, στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, όπου διεξήγε έρευνα σχετικά με την εποχική μετακίνηση των αγροτικών οικογενειών στην Πελοπόννησο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Από το 1987 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Έχει συμμετάσχει στην ιστορική τεκμηρίωση τοπικών αρχειακών συλλογών της Μυτιλήνης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορική συγκρότηση των συγγενικών και οικογενειακών δομών στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα και  την οργάνωση των δικτύων συγγένειας, τους όρους εμφάνισης των νέων εμπορικών στρωμάτων στον ίδιο χώρο κατά τη ίδια περίοδο,  τη σύσταση της εγγράμματης κοινότητας και το ρόλο της στην κατασκευή ταυτοτήτων.  Αυτή την περίοδο μελετά, μέσα από ιδιωτικά αρχεία εμπορικών οικογενειών της Μυτιλήνης, την επιστολογραφική πρακτική αυτών των στρωμάτων ως μέρος της διαδικασίας συγκρότησης του εαυτού,  τη σύνδεση της οργάνωσης της συγγένειας με τα εμπορικά δίκτυα, τους τρόπους με τους οποίους αναπαριστούν τη σχέση τους με τον γενέθλιο τόπο και τους τόπους εμπορικής δραστηριότητας.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


 

«Ο κόσμος των γυναικών: παράδοση και νεωτερικότητα στη Μυτιλήνη κατά το τέλος του 19ου αιώνα (εισαγωγική μελέτη στην ιδιωτική αλληλογραφία του Αρχείου Κουρτζή». Στο Κ. Κονναρής (επιμ.), Αρχείο Κουρτζή: ιστορική τεκμηρίωση, 97-131. Μυτιλήνη: Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη».