Διδακτικό Προσωπικό Τεχνικό Προσωπικό Διοικητικό Προσωπικό


Καράβας Σπύρος
Αναπληρωτής
Kαθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο ATE- Βουρνάζων
τηλ.: +30 22510 36305
e-mail: skaravas@sa.aegean.gr

ΦΕΚ Διορισμού: 596/25.8.2011 τ. Γ’
Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)Μαθήματα:


ΚΙΑ-Ι-3: Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας (Από την επινόηση της Ελλάδας στον αλυτρωτισμό του ελληνικού κράτους, 16ος - 19ος αιώνας) (ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία)

Ι-267: Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία

Ι-220: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

ΠΑ/Σ-026: Ιστορική Δημογραφία


Βιογραφικό Σημείωμα:


Ο Σπύρος Καράβας γεννήθηκε στη Χίο το 1954. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Lyon 2 (Lumiere) της Γαλλίας, όπου και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 1989.  Ειδικεύθηκε στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Από το 1990 διδάσκει ιστορία στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιευμένες εργασίες του επικεντρώνονται στην ελληνική ιστορία του 19ου και 20ου αιώνα. Τον έχουν απασχολήσει ζητήματα ιστορικής δημογραφίας και εκλογικής συμπεριφοράς, η γεωγραφία των εθνικών διεκδικήσεων σε συνάρτηση με τον ρόλο του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, καθώς και  το μακεδονικό ζήτημα και η ιστοριογραφία του..   


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Βιβλία

2010:«Μακάριοι οι κατέχοντες την γην». Γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων στη Μακεδονία, 1880-1909, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2010.

2014 Μυστικά και παραμύθια από την ιστορία της Μακεδονίας, Αθήνα, Βιβλιόραμα, (490σ.)

Πρόσφατα άρθρα σε περιοδικά με κριτές

2001:«Le campagne elettorali in Grecia (1844-1967)», π. Memoria e Ricerca, Rivista di storia contemporanea, τ. 8, Iούλιος-Δεκέμβριος 2001, αφιέρωμα: La campagna elettorale nell’ Europa mediterranea, σ. 51-77.

2002:«Oι εθνογραφικές περιπέτειες του ελληνισμού (1876-1878)», μέρος A΄ (1876-1877), π. Tα Iστορικά, τ. 19, τχ. 36, Iούνιος 2002, σ. 23-74.

2003:«Oι εθνογραφικές περιπέτειες του ελληνισμού (1876-1878)», μέρος B΄ (1877-1878), π. Tα Iστορικά, τ. 20, τχ. 38, Iούνιος 2003, σ. 49-112.

2004:«O Kωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και οι εθνικές διεκδικήσεις (1877-1885)», Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Iστορίας, Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης - Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα, ΚΝΕ-ΕΙΕ, 2004, σ.149-169.

2006:«Το παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα και τα μυστικά του Μακεδονικού Αγώνα», στον τόμο Π. Σ. Δέλτα, Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, Επιμέλεια: Αλ. Π. Ζάννας, Αθήνα, Εστία, 2006, σ.193-289.

2008β:«Η Μεγάλη Βουλγαρία και η ‘μικρά ιδέα’», στον τόμο «Εν έτει…» 1878 / 1922, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής: Σχολή Μωραϊτη, 2008, σ.11-81 και παράρτημα κειμένων σ. 143-168.