Διδακτορικό Δίπλωμα
Διδάκτορες
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Συναντήσεις Υ.Δ.
Νέα- Ανακοινώσεις

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Τριμελής Επιτροπή

Κωστακιώτης Γεώργιος

(04/03/2009)

Σώμα και Πολιτικές της Φροντίδας: Σωματικό, Συμβολικό και Συναισθηματικό Κεφάλαιο στην Ελληνική Οικογένεια και Κοινωνία

Ν. Τράκα

 

Β. Καντσά

Α. Μπακαλάκη

Μπούρατζη Βασιλική

(07/12/2005)

Μητρότητα και σχολικές πρακτικές: Το σχολείο ως πεδίο ενδυνάμωσης των  γυναικών και κατασκευής της γυναικείας εμπειρίας στη Λέσβο

Ε. Πλεξουσάκη,

Ε. Παπαταξιάρχης, Πάνος Πανόπουλος 

Τριανταφυλλοπούλου Παρασκευή

(01/07/2009)

Έλληνες το Θρήσκευμα: Η επιτέλεση της ελληνικότητας στο Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) και στη λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ.

Θ. Παραδέλλης

 

Παπαταξιάρχης

Α. Τσεκένης

Ζαχόπουλος Κων/νος

(01/12/2010)

Διαδικτυακές ανταλλαγές. Η κατ’ οίκον παραγόμενη πορνογραφία, ψηφιακές υποκειμενικότητες, σχέσεις και συναλλαγές.   Η Η

Κ. Καντσά

 

Κ. Κανάκης

Α. Μπακαλάκη

Αλεξοπούλου Σοφία

(01/12/2010)

Η φτώχεια στην Ελλάδα ως στέρηση ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Η περίπτωση του συσσιτίου του δήμου Αθηναίων

Χ. Μπέλλας

Χ. Μπέλλας

Π. Χαντζαρούλα

Κ. Γιαννακόπουλος

Οικονόμου Αγγελική

(01/06/2011)

Η υλική και κοινωνική οργάνωση του οικιακού χώρου: Συνέχειες και ασυνέχειες στις κοινωνικές σχέσεις, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές κατανάλωσης σε μια νησιωτική κωμόπολη της Ελλάδας

Β. Μουτάφη

 

 

 

Παπαταξιάρχης Ε.

Β. Καντσά

Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης

(03/12/2008)

Εννοιολογήσεις της βίας στις αναρχικές ομάδες των Αθηνών

 

Παπαταξιάρχης Ε.

 

Σπουρδαλάκης Μ.

Πλεξουσάκη Ε.

Κορολόγου Ευγενία

(07/12/2011)

 

«πρόσωπον προς πρόσωπον»: το ιερό στην τέχνη

Θ. Παραδέλλης

 

Ε. Γκαρά

Π. Πανόπουλος

Καραγεώργου Μαρία

(18/01/2012)

«Όταν οι γυναίκες πάνε στον πόλεμο και οι άντρες ανατρέφουν τα παιδιά»:

Επαγγέλματα που «αλλάζουν φύλο» και αλλάζουν την άποψη που έχουμε για το φύλο.

Β. Μουτάφη

 

Ε. Παπαταξιάρχης

Χ. Μπέλλας

 

Δεληγιαννίδου Μαρία

(02/07/2013)

 

Η συμβολική σημασία της αλληλέγγυας οικονομίας ως πράξη αντίστασης

 

Ε. Παπαταξιάρχης

 

Β. Μουτάφη

Μπέλλας Χ-Σ

Σιμάτη Ανδριαννή

(02/10/2013)

Η διαπραγμάτευση των έμφυλων ταυτοτήτων μέσα από τις αφηγήσεις τρανς αντρών στην αστική Ελλάδα. Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις

Κ. Γιαννακόπουλος

Π. Χαντζαρούλα

Ναζίρη Δέσποινα (Βέλγιο)

Δουδουνής Ιωάννης

(06/11/2013)

Το αρχαίον κλέος. Λέσβος, τέλη 19ου – αρχές  20ου αιώνα

Β. Αναστασιαδης

 

Π. Δουκέλλης

Σ.Καράβας

Παντελέου Μαρία

(07/05/2014)

Περί του Επαναπατρισμού των προσφύγων και των μεταναστών: Το παράδειγμα των επαναπατρισθέντων Αλβανών μεταναστών, η περιοδική επάνοδος στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και η συνεχής οικονομική εξάρτηση από την Ελλάδα

Ε. Πλεξουσάκη

Μπέλλας Χ-Σ

Τοπάλη Π.

 

 

 

Ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες 2015  

Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Τριμελής Επιτροπή

Βαρελάκη Γαρυφαλιά

Βιο-πολιτικές του Καρκίνου: Εθνογραφικές προσεγγίσεις του Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα

Καντσά Βενετία

 

Α. Τσεκένης Π. Τοπάλη

Γλεντή Δήμητρα

Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου κατά την εγκατάσταση των προσφύγων του ‘22: Η συγκρότηση του προσφυγικού συνοικισμού της Μυτιλήνης

Γιαννιτσιώτης Ι.

Παπαταξιάρχης Ε. Εξερτζόγλου Χ.