* * * ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ * * *

Αυτό το εξάμηνο προσφέρονται δύο καινούρια μαθήματα γλωσσολογίας στο Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (βλ. παρακάυτω για περισσότερες λεπτομέρειες).

 

/lINgU"IstIks/

,./12=-

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

Στοιχεία Πραγματολογίας: Η γλώσσα εν χρήσει (επιλογή 5ου εξαμήνου)

Πρακτική άσκηση: Γλωσσικές μυθολογίες--γλώσσα και εθνικισμός

 

Μάθημα εαρινού εξαμήνου

Γλώσσα και φύλα: Το φύλο ως διάσταση της γλωσσικής ποικιλότητας

Αναλυτικός οδηγός μαθήματος

Γλώσσα, τέχνη, φύλο 

 

Αρχική σελίδα