ΠΜΣ Κοινωνική & Ιστορική ΑνθρωπολογίαΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και ΚοινωνίαΠMΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Περιγραφή

Οργάνωση

Μαθήματα

Πρόγραμμα μαθημάτων

Διδάσκοντες

Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 

Νέα - Ανακοινώσεις

Επιστημονικό Εργαστήριο
Η έννοια της κρίσης και η κρίση των εννοιών
Η ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Αφίσα  - Πρόγραμμα

ΠΜΣ "Κρίση και Ιστορική Αλλαγή" / Διάλεξη

Μυτιλήνη 24-25 Ιουνίου 2016
Αιθουσα εκδηλώσεων Εμπορικού
Επμελητηρίου Λέσβου

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Αίτηση Εισαγωγής

Βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πληροφορίες: Έφη Δημοπούλου, τηλ. 22510-36331, fax 22510-36349 e.mail: E.Dimopoulou@aegean.gr

Δημοσίευση
20-05-2016

 

Απόφαση Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ίδρυση του ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή.[E1] 

Δημοσίευση22-05-2015