ΠΜΣ Κοινωνική & Ιστορική ΑνθρωπολογίαΠMΣ Φύλο, Πολιτισμός και ΚοινωνίαΠMΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Oργάνωση

Σπουδές Φύλου

Διδάσκοντες

Προσφερόμενα μαθήματα

Πρόγραμμα μαθημάτων

Φοιτητές

Δραστηριότητες

Σύνδεσμοι
Νέα - Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

 

 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16

8 

Προσφερόμενα μαθήματα Ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτάμισυ (10) πιστωτικές μονάδες και σε 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο εξάμηνων τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά κορμού και τα τρία (3) μαθήματα εαρινού εξαμήνου είναι υποχρεωτικά κατ' επιλογήν. Η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση, στο τρίτο εξάμηνο, της Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Η ολοκλήρωση της τελευταίας είναι υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

 

Ο αναλυτικός κατάλογος μαθημάτων έχει ως εξής:

Α΄ Eξάμηνο  

ΦΠΚ 1 Θεωρίες του φύλου

ΦΠΚ 2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα

ΦΠΚ 3 Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη

 

Β' Eξάμηνο  

 

ΦΠΚ 4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου

ΦΠΚ 5 Φύλο και μετανάστευση 

ΦΠΚ 6 Οικονομική ανισότητα, φύλο και αναπτυσσόμενος κόσμος

 

Γ'  Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης


Τα μαθήματα που προσφέρονται στο ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» αναλυτικά:

 

Θεωρίες του φύλου

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κώστας Γιαννακόπουλος

Κωδικός μαθήματος:  ΦΠΚ-1

Τύπος μαθήματος:      Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος:   Μεταπτυχιακό
Έτος σπουδών:    1o
Εξάμηνο σπουδών:    1o
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα χωρίζεται σε 4 επιμέρους ενότητες. Η πρώτη αφορά την ιστορική συγκρότηση των σπουδών του φύλου και πιο συγκεκριμένα τον μετασχηματισμό των ‘γυναικείων σπουδών’ σε σπουδές του φύλου και το πιο βασικό ζήτημα που διατρέχει τις μελέτες του φύλου δηλαδή τις εννοιολογήσεις της σχέσης μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στη σχέση μεταξύ φύλου και σεξουαλικότητας όπως αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια της φεμινιστικής θεωρίας αλλά και του φεμινιστικού κινήματος. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται οι διάφορες θεωρίες (κονστρουκτιβιστική, μεταδομιστική, ψυχαναλυτική) για την έμφυλη και σεξουαλική ταυτότητα και οι πολιτικές χρήσεις τους. Η τέταρτη ενότητα αφορά την συμβολή των φεμινιστικών και queer σπουδών στην αμφισβήτηση του θετικιστικού παραδείγματος στην επιτόπια έρευνα και στην αναζήτηση νέων μορφών έρευνας και γραφής.
Στόχοι: Παροχή βασικών γνώσεων αλλά και εξοικείωση των φοιτητριών/ών με τα σύγχρονα θεωρητικά ρεύματα στη φεμινιστική/queer θεωρία.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στο τέλος του σεμιναρίου αναμένεται οι φοιτήτριες/ές να:
-έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τις σπουδές  του φύλου
-να έχουν κατανοήσει τον διεπιστημονικό και πολιτικό χαρακτήρα τους
-να μπορούν να χειρίζονται τα αναλυτικά εργαλεία των σπουδών του φύλου και της σεξουαλικότητας και να τα εφαρμόζουν στην ανάλυση της κοινωνίας
Προαπαιτούμενα:
Κανένα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, παρουσιάσεις και σχολιασμός κειμένων, προβολή ταινιών.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
Με βάση γραπτές εργασίες και προφορική επίδοση στο σεμιναριακό μάθημα.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος:
Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.

ΦΠΚ-4 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα

Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κώστας Κανάκης

Κωδικός μαθήματος:  ΦΠΚ-2

Τύπος μαθήματος:      Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος:   Μεταπτυχιακό
Έτος σπουδών:    1o
Εξάμηνο σπουδών::   1o
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10

 

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα εστιάζει σε δύο ζητήματα: α) την εξοικείωση με την κοινωνιογλωσσολογική έρευνα που έχει ως αντικείμενο το φύλο και β) μια προσέγγιση της ενδεικτικής σχέσης γλώσσας-φύλου-σεξουαλικότητας. Εστιάζοντας στο φύλο ως αναλυτική κατηγορία στη μελέτη της γλώσσας, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους τυχόν διαφοροποιείται η γλωσσική παραγωγή των υποκειμένων βάσει το φύλου τους, καθώς επίσης και ζητήματα γλωσσικής ανισότητας και σεξισμού σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Παράλληλα, θα γίνει σαφής η αλληλεξάρτηση γλωσσικών μοτίβων, έμφυλων σχέσεων και γλωσσικών στάσεων των έμφυλων υποκειμένων. Προφανώς, το φύλο και η σεξουαλικότητα διακρίνονται, σε θεωρητικό επίπεδο. Ωστόσο, εξετάζοντας τον παράγοντα της σεξουαλικότητας και της στενής διαπλοκής του με τη γλώσσα, θα διαπιστώσουμε ότι μια συζήτηση για τη σεξουαλικότητα χωρίς αναφορά στο φύλο είναι ανεδαφική, ενώ, ταυτόχρονα κάθε συζήτηση για τη σεξουαλικότητα που λαμβάνει υπόψη το φύλο επιστρέφει στο συμπέρασμα ότι στο βαθμό που η ετεροκανονικότητα αποτελεί θεσμό, η όποια σχέση μεταξύ φύλου-γλώσσας-σεξουαλικότητας είναι, εν πολλοίς, προδιαγεγραμμένη βάσει ισχυρότατων στερεοτύπων. Παρόλα αυτά, στο βαθμό που η γλώσσα δεν δομείται μόνο από το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και το δομεί με τη σειρά της, υπάρχει πάντα κάποιο περιθώριο διαπραγμάτευσης. Αυτή η διαπραγμάτευση—και το κοινωνικό της κόστος--είναι εμφανής στο λόγο των ατόμων (και των ομάδων) που αρνούνται να συμμορφωθούν με τα προτάγματα της θεσμοθετημένης ετεροκανονικότητας, παίρνοντας αποστάσεις από τα έμφυλα στερεότυπα αλλά και το ρίσκο που ενέχει η μη-ευθυγραμμισμένη γλωσσική, έμφυλη ή/και σεξουαλική συμπεριφορά
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες με έννοιες-κλειδιά στην έρευνα της σχέσης γλώσσας και φύλου και γλώσσας και σεξουαλικότητας από τη σκοπιά της γλωσσολογίας (λαμβάνοντας παράλληλα σοβαρά υπόψη τα πορίσματα συναφών κλάδων). Οι γνώσεις που παρέχονται σε αυτό το μάθημα προάγουν την κατανόηση του καίριου ρόλου της γλώσσας στη συγκρότηση (την αυτοπαρουσίαση και την ετεροπαρουσίαση) των έμφυλων υποκειμένων, ενώ οι σχετικές
 δεξιότητες επιτρέπουν την ανάλυση σχετικών δεδομένων με συστηματικό τρόπο. Συγκεκριμένα, το μάθημα αποσκοπεί να συνδέσει τη γλωσσική μορφή με τη γλωσσική λειτουργία και να περάσει από τους γλωσσικούς τύπους στις γλωσσικές σημασίες, από το parole του de Saussure ως παραγωγή λόγου ή γλωσσική χρήση στο discours του Foucault ως πρακτική που συγκροτεί την κοινωνική πραγματικότητα σε σχέση με το φύλο και τη σεξουαλικότητα.
Σε αυτό το μάθημα, που επιχειρεί τη σύνδεση της γλώσσας ως τυπικού και των λειτουργιών της σε επίπεδο κοινωνικής πρακτικής, θεωρητικό σημείο εκκίνησης είναι η γλωσσική παραγωγή ως γλωσσικές πράξεις, μέσω των οποίων προσεγγίζεται κριτικά ο συνεχής λόγος (τόσο ως parole όσο και ως discours ή discourse): το κατ’ εξοχήν σημείο συνάντησης της γλωσσολογίας με τις κοινωνικές επιστήμες. Απώτερος στόχος είναι η συνειδητοποίηση ότι το γλωσσικό τυπικό, και κυρίως το σωσυρικό parole, αποτελεί προϋπόθεση για την κριτική κατανόηση του φουκωικού Λόγου/discours που προάγεται ως προνομιακή προσέγγιση της έμφυλης κατάστασης. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει συστηματική ενασχόληση με την έννοια της κατηγοριοποίησης και των κατηγοριών σε μια εποχή όπου ποικίλες queer προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι κατηγορίες υποστυλώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και καλούν για την αποδόμηση των σχετικών κατηγοριών, χωρίς όμως να εξετάζουν την καταστατική, μετωνυμική σχέση γλώσσας και κατηγοριοποίησης. Η εξέταση αυτής της μετωνυμικής σχέσης αποτελεί βασικό μαθησιακό στόχο του μαθήματος και προϋπόθεση κάθε περαιτέρω συζήτησης για το φύλο και τη σεξουαλικότητα..
.
   
Προαπαιτούμενα: Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:Δεν υπάρχουν εγχειρίδια
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Bucholtz, M. & K. Hall. 2004. Theorizing identity in language and sexuality research. Language in Society 33(4): 469-515.
Cameron, D. & D. Kulick. 2003. Language and Sexuality. OUP.
Cameron, D. & D. Kulick (επιμ.). 2006. The Language and Sexuality Reader. London: Routledge.
Canakis, C., Kantsa, V. & K. Yannakopoulos (επιμ.). 2010. Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press.
Eckert, P. & S. McConnell-Ginet. 1992. Think practically and look locally: Language and gender as community-based practice. Annual Review of Anthropology 21, 461-490.
Κανάκης, Κ. (επιμ.). 2011. Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.
Lakoff, R. 1973. Language and woman’s place. Language in Society 2: 45-79.
Μακρή-Τσιλιπάκου, Μ. 2012. Η γυναικεία γλώσσα και η γλώσσα των γυναικών. Στο Ε. Παπαταξιάρχης, Β. Μουτάφη & Β. Καντσά (επιμ.) Το φύλο τόπος συνάντησης των επιστημών: Ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Ochs, E. 1992. Indexing gender. In A. Duranti & C. Goodwin (eds.), Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Cambridge: Cambridge University Press, 335-358. Παυλίδου, Θ.-Σ. (επιμ). 2002. Γλώσσα – γένος – φύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διάλεξη, συζήτηση, προφορικές παρουσιάσεις των φοιτητών/-τριών.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτή άσκηση, παρουσίαση (ξενόγλωσσου) κειμένου στην τάξη, γραπτή εργασία αντί προόδου, τελική γραπτή εργασία και προφορική παρουσίασή της.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως): Φυσική παρουσία του διδάσκοντος συνεπικουρούμενη από εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μαθήματος μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

 

Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γιώργος Πλακωτός

Κωδικός μαθήματος:  ΦΠΚ-3

Τύπος μαθήματος:      Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος:   Μεταπτυχιακό
Έτος σπουδών:    1o
Εξάμηνο σπουδών::   1o
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση του φύλου, του σώματος και της «φυλής» ως πεδίων παραγωγής της ετερότητας στην προνεοτερική Ευρώπη (15ος – 18ος αιώνας). Εκκινώντας από τις ιστοριογραφικές συζητήσεις στο χώρο της ιστορίας των γυναικών και της ιστορίας του φύλου επιδιώκει την ιστορικοποίηση του έμφυλου λόγου, των έμφυλων αναπαραστάσεων και της έμφυλης εμπειρίας στα μεταβαλλόμενα συμφραζόμενα της Ευρώπης των πρώιμων νεότερων χρόνων. Σε συνάρτηση με την έμφυλη παραγωγή του υποκειμένου το μάθημα εξετάζει το σώμα ως μετωνυμικό τόπο ή πεδίο εγγραφής αναδυόμενων λόγων και νοηματικών τεχνολογιών. Αντλώντας από την πρόσφατη ιστοριογραφική συζήτηση περί της άρρηκτης ή μη σχέσης του φυλετικού λόγου με τη διαμόρφωση της νεοτερικότητας, την συγκρότηση των φυλετικών θεωριών του 18ου αι. και τον επιστημονικό φυλετισμό του 19ου αι. το μάθημα διερευνά το προνεοτερικό παρελθόν της «φυλής», και τη διαπλοκή της με το φύλο και το σώμα, ως κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένης νοηματοδοτικής κατηγορίας παραγωγής της ετερότητας και επιβολής. Κύρια πεδία μελέτης αποτελούν τα κινήματα των Μεταρρυθμίσεων και οι νέοι πειθαρχικοί λόγοι και πρακτικές, η ανάδυση του κράτους, ο ιατρικός και επιστημονικός λόγος και πρακτική, η διαμόρφωση της «εθνογραφικής» οπτικής, η εξωευρωπαϊκή επέκταση και η συγκρότηση των πρώτων ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών σε Αμερική και Ασία. Τα κύρια θέματα του μαθήματος μελετώνται στη βάση πραγματολογικού υλικού, όπως κανονιστική γραμματεία, αρχειακό υλικό, λογοτεχνία και οπτικές αναπαραστάσεις. Η διερεύνηση του πραγματολογικού υλικού συναθρώνεται με τη μελέτη των σχετικών ιστοριογραφικών συζητήσεων, μεθοδολογικών επιλογών και ερμηνευτικών οπτικών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες της ιστορικότητας των υπό εξέταση ζητημάτων και την εξοικείωση με τη χρήση τους στην ιστορική έρευνα. Στα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνονται η προβληματοποίηση των εννοιών «φύλο», «σώμα», «φυλή» ως κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένων αλλά και ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών της προνεοτερικής Δύσης μέσω των παραπάνω θεματικών. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με βασικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, θεωρητικές αναζητήσεις και εργαλεία ανάλυσης, αναγνωρίζουν τη συνθετότητα στην παραγωγή της ιστορικής γνώσης, εξασκούνται στη βιβλιογραφική έρευνα και τη γραπτή σύνθεση.
Προαπαιτούμενα: Κανένα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Lyndal Roper, The Holy Household. Women and Morals in Reformation Augsburg, Oxford: Oxford University Press, 1989.
Tim Hitchcock and Michele Cohen (eds), English Masculinities, 1660-1800, London: Longman, 1999.
Thomas Laqueur, Κατασκευάζοντας το Φύλο. Σώμα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους Έλληνες έως τον Φρόιντ, Αθήνα: Πολύτροπον, 2003.
Laura Gowing, Common Bodies. Women, Touch and Power in Seventeenth-Century England, New Haven and London: Yale University Press, 2003
Michel Feher, et al. (eds), Fragments for a History of the Human Body, 3 vols, New York: Zone, 1989.
Margaret Greer, et al. (eds), Rereading the Black Legend. The Discourses of Religious and Racial Difference in the Renaissance Empires, Chicago: University of Chicago Press, 2007.
Kenneth Borris and George Rousseau (eds), The Sciences of Homosexuality in Early Modern Europe, London: Routledge, 2007.
Judith Brown and Robert Davis (eds), Gender and Society in Renaissance Italy, London: Longman, 1998.
Kim Hall, Things of Darkness: Economies of Race and Gender in Early Modern England, Ithaca and London: Cornell University Press, 1995
Carrera Magali, Imagining Identity in New Spain: Race, Lineage, and the Colonial Body in Portraiture and Casta Paintings, Austin: University of Texas Press, 2003.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις του διδάσκοντα, χρήση κειμενικού και οπτικού υλικού, συζήτηση πάνω σε κείμενα της βιβλιογραφίας, ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/τριών.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Γραπτές εργασίες, παρουσιάσεις και συμμετοχή στο μάθημα.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.

 

Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου: Φύλο, σεξουαλικότητα και χώρος στις ευρωπαϊκές και βορειοαμερικανικές πολεις του 19ου και 20ού αιώνα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γιάννης Γιαννιτσιώτης

Κωδικός μαθήματος:  ΦΠΚ-4

Τύπος μαθήματος:     
Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος:  
Μεταπτυχιακό
Έτος σπουδών:    1o
Εξάμηνο σπουδών::   2o
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10

Περιεχόμενο μαθήματος: Στο συγκεκριμένο σεμινάριο επιχειρούμε να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους η ιστορία του φύλου και η ιστορία της σεξουαλικότητας εγκολπώνονται την προβληματική της χωρικότητας και πώς εντέλει συνομιλούν με το παράδειγμα της «χωρικής στροφής» ειδικότερα, και την αστική ιστορία (urban history) γενικότερα. Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη διαπλοκή του φύλου, της σεξουαλικότητας και του χώρου στο αστικό ευρωπαϊκό και αμερικανικό περιβάλλον του 19ου και 20ού αιώνα.
Η ανανέωση του ενδιαφέροντος της ιστορίας για το χώρο συντελέστηκε στο πλαίσιο της «γλωσσικής στροφής» και της συζήτησης περί ταυτοτήτων. Μέσα από αυτούς τους δρόμους η κοινωνική ιστορία συναντήθηκε με την πολιτισμική γεωγραφία. Υποστηρίχθηκε ότι οι ταυτότητες του φύλου, της τάξης, της φυλής, της σεξουαλικότητας, της ηλικίας και της εθνοπολιτισμικής ομάδας συγκροτούνται ιστορικά σε σχέση, μεταξύ άλλων, και με συγκεκριμένους τόπους καθώς και σε σχέση με ποικίλες, αμφισβητούμενες και συχνά συγκρουσιακές εννοιολογήσεις, όπως του «μέσα» και του «έξω», του «δημόσιου» και του «ιδιωτικού», της «εδαφικότητας», του «τοπίου» και του «συνόρου». Παράλληλα, εννοιολογήσεις του «χώρου» και του «τόπου» επηρεάζουν αποφασιστικά το χαρακτήρα και τη λειτουργία της εξουσίας, την πολιτισμική παραγωγή και την κοινωνική εμπειρία.
Το ενδιαφέρον για τη χωρικότητα των κοινωνικών σχέσεων και στην προκειμένη περίπτωση για τις έμφυλες σχέσεις το συναντάμε στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Στο πλαίσιο της ιστορίας των γυναικών και του φύλου έχει υποστηριχτεί ότι η οικία, ο χώρος εργασίας, το προάστιο και η πόλη είναι με έμφυλο τρόπο οργανωμένα. Την τελευταία δεκαπενταετία οι ιστορικοί των γυναικών και του φύλου επηρεασμένες/οι από την ιστορική και πολιτισμική γεωγραφία και από την ανθρωπολογία έχουν προβληματοποιήσει το κανονιστικό έμφυλο σχήμα των χωριστών σφαιρών «δημόσιο/ιδιωτικό», διερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους άνδρες και γυναίκες χρησιμοποιούν και σημασιοδοτούν τους χώρους της καθημερινότητας, αμφισβητώντας πολλές φορές τα νοήματα των κρατικών μηχανισμών και της εξουσίας. Επιπλέον, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην έννοια του «σωματοποιημένου χώρου», που από τη μια μας βοηθά να ξεπεράσουμε το δυϊσμό μεταξύ αναπαραστάσεων και υλικών πλευρών του ζητήματος σώμα-χώρος και από την άλλη υπογραμμίζει τη σημασία του σώματος ως φυσικής και βιολογικής οντότητας, ως βιωμένης εμπειρίας και ως πεδίου εμπρόθετης δράσης.
Στο πλαίσιο της ιστορίας της σεξουαλικότητας καταγράφονται τα τελευταία χρόνια σημαντικές μελέτες, οι οποίες δίνουν έμφαση στην εξέταση της σχέσης «ομοφυλοφιλίας» και πόλης. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η ανδρική ομοφυλοφιλία βρίσκει στην πόλη τον προνομιακό τόπο εκδήλωσής της, ότι οι νέες μορφές γκέι κουλτούρας συνυπάρχουν με παραδοσιακές και ότι αυτές ταυτίζονται με συγκεκριμένους χώρους στην πόλη, υπάρχει δηλαδή μια σεξουαλική τοπογραφία που μεταβάλλεται. Οι μελέτες για τη σχέση ετεροφυλοφιλίας και αστικού χώρου είναι αντίθετα περιορισμένες. Ιδιαίτερα πλούσιο σε αριθμό και περιπτώσεις είναι το πεδίο διερεύνησης της γυναικείας σεξουαλικότητας σε σχέση με τον αστικό χώρο. Η ιστοριογραφική έρευνα έχει δείξει ότι κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα, στο πλαίσιο του αυστηρού έμφυλου διαχωρισμού «δημόσιο-ανδρικό/ιδιωτικό-γυναικείο», τα όρια μεταξύ των δύο πεδίων ήταν στην πραγματικότητα ρευστά και πορώδη. Ταυτόχρονα, όμως, όπως επισημαίνεται, η παρουσία ποικίλων γυναικείων τύπων στο δημόσιο χώρο (πόρνες, οδηγοί δίτροχων αμαξών, λωποδύτισσες, καταναλώτριες, φιλάνθρωποι, φεμινίστριες και κοινωνικές λειτουργοί) μεταβλήθηκε, σε μια περίοδο έντονης συλλογικής ανησυχίας εξαιτίας της διαρκούς μετανάστευσης, της εντεινόμενης αστικοποίησης και της εκβιομηχάνισης, σε συμβολικό τόπο μέτρησης της ηθικής αταξίας (πόρνες, λωποδύτισσες) ή της ηθικής ευταξίας ενός αστικού περιβάλλοντος (μεταρρυθμίστριες), στο οποίο κυριαρχούσαν αβέβαιες και ρευστές ταυτότητες. Η συστηματική και ποικίλη δημόσια παρουσία των γυναικών γινόταν συχνά ταυτόσημη με την πορνεία, καθώς έθετε στο επίκεντρο του κυρίαρχου ανδρικού φαντασιακού το γυναικείο σώμα, γεννώντας ταυτόχρονα την εξής αμφισημία: από τη μια αυτό θεωρούνταν απαραίτητο πλέον συστατικό της μητροπολιτικής ζωής και από την άλλη αντιμετωπιζόταν ως αντικείμενο ελέγχου και κολασμού.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του μεταπτυχιακού σεμιναρίου:
o Εξοικειώνονται με τις αναλυτικές κατηγορίες του φύλου, της σεξουαλικότητας και του χώρου και τη διαπλοκή τους στο πλαίσιο της σύγχρονης ιστοριογραφίας.
o Κατανοούν την κεντρική σημασία του χώρου στην οργάνωση των έμφυλων και σεξουαλικών σχέσεων.
o Εξοικειώνονται με τη βασική βιβλιογραφία γύρω από ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας στο πλαίσιο της σύγχρονης ιστοριογραφίας.
o Αντιλαμβάνονται ότι το φύλο και η σεξουαλικότητα μπορούν να κατανοηθούν μόνο σε σχέση με άλλες αναλυτικές κατηγορίες (σεξουαλικότητα, φύλο, σώμα, τάξη, ηλικία, εθνικότητα) που παραπέμπουν σε συστήματα παραγωγής της ιεραρχίας και της διαφοράς.
o Αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα των ιστορικών φαινομένων και, στην προκειμένη περίπτωση, της έφυλης και σεξουαλικής οργάνωσης του αστικού χώρου στη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα.
Προαπαιτούμενα: Κανένα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Albert Nicole G., Saphisme et décadence dans Paris fin-de-siècle, Martinière, Παρίσι 2005. Aldrich Robert, “Homosexuality and the City: An Historical Overview”, Urban Studies 41/9 (2004), σ. 1719-1737
Bieri Sabin - Natalia Gerodetti, “‘Falling Women’-‘Saving Angels’: Spaces of Contested Mobility and the Production of Gender and Sexualities within Early Twentieth-Century Train Stations”, Social and Cultural Geography 8/2 (2007), σ. 217-234.
Chauncey George, Gay New York: Gender, Urban Culture and the Making of the Gay Male World, 1890-1940, Basic Books, Νέα Υόρκη 1994.
Clement Elizabeth, “From Sociability to Spectacle: Interracial Sexuality and the Ideological Uses of Space in New York City, 1900-1930”, Journal of International Women’s Studies 6/2 (2005), σ. 24-43
Croll Andy, “Street Disorder, Surveillance and the Shame: Regulating Behaviour in the Public Spaces of the Late Victorian British Town”, Social History 24/3 (1999), σ. 250-268.
Gilfoyle Timothy J., “Prostitutes in History: From Parables of Pornography to Metaphors of Modernity”, The American Historical Review 104/1 (1999), σ. 117-141,
Gunn Simon - Robert J. Morris (επιμ.), Identities in Space: Contested Terrains in the Western City since 1850, Ashgate, Άλντερσοτ - Βερμόντ 2001.
Higgs David (επιμ.), Queer Sites: Gay Urban Histories since 1600, Routledge, Λονδίνο – Νέα Υόρκη 1999.
Hitchcock Tim - Heather Shore (επιμ.), The Streets of London: From the Great Fire to the Great Stink, Rivers Oram Press, Λονδίνο 2003.
Houlbrook Matt, Queer London: Perils and Pleasures in the Sexual Metropolis, 1918-1957, Chicago University Press, Σικάγο 2005.
Keire Mara L., For Business and Pleasure: Red Light Districts and the Regulation of Vice in the United States, 1890-1933, John Hopkins University, Βαλτιμόρη 2010.
Nead Lynda, Victorian Babylon: People, Streets and Images in Nineteenth-Century London, Yale University Press, Νιου Χέβεν - Λονδίνο 2005.
Reay Barry, “Writing the Modern Histories of Homosexual England”, The Historical Journal 52/1 (2009), σ. 213-233
Revenin Regis, Homosexualité et prostitution masculines à Paris, 1870-1918, L’Harmattan, Παρίσι 2005.
Rowe Dorothy, Representing Berlin: Sexuality and the City in Imperial and Weimar Germany, Ashgate Publishing Limited, Άλντερσοτ 2003. Victoria Harris, Selling Sex in the Reich: Prostitution in German Society, 1914-1945, Oxford University Press, Οξφόρδη - Νέα Υόρκη 2010.
Tamagne Florence, Histoire de l’homosexualité en Europe: Berlin, Londres, Paris (1919-1939), Le Seuil, Παρίσι 2000
Walkowitz Judith R., City of the Dreadful Delight: Narratives of Sexual Danger in Late-Victorian London, Virago Press, Λονδίνο 1994.
Women’s History Review Kathryne Beebe - Angela Davis - Kathryn Gleadle (επιμ.), Space, Place and Gendered Identities: Feminist History and the Spatial Turn”, Women’s History Review 21/4 (2012).
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Συζήτηση πάνω σε κείμενα, διαλέξεις.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών, εξετάσεις, εργασία.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.

 

 

Φύλο και μετανάστευση

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Πηνελόπη Τοπάλη

Κωδικός μαθήματος:  ΦΠΚ-5

Τύπος μαθήματος:      Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος:   Μεταπτυχιακό
Έτος σπουδών:    1o
Εξάμηνο σπουδών::   2o
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10

Περιεχόμενο μαθήματος: Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σχέσης φύλου και κινητικότητας, με έμφαση στη μετανάστευση. Ειδικό βάρος δίνεται στην μελέτη της αλληλεπίδρασης του φύλου με τον εθνικισμό (π.χ. ομοεθνικισμό) και τον ρατσισμό (βιολογικό και πολιτισμικό) στον πλαίσιο των σύγχρονων εθνικών κρατών. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει 1) στην διερεύνηση της εμφυλοποίησης και φυλετικοποίησης διασπορικών ομάδων σε περιπτώσεις καθεστωτικού ρατσισμού 2) στην μελέτη των σημερινών μορφών φυλετικοποίσης και εμφυλοποίησης μετακινούμενων Άλλων, 3) στην εξέταση των μεταναστριών ως δρώντων υποκειμένων και στις πρακτικές και λογικές που οι ίδιες αναπτύσσουν (θρησκεία, εργασία, συγγένεια, κ.λπ.). Τέλος, το μάθημα εστιάζει σε μεθοδολογικά ζητήματα γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης και στην απόκτηση εμπειρικών γνώσεων πάνω σε αυτά.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Το μάθημα στοχεύει στην
-Εξοικίωση των φοιτητών/τριών με βασικά εννοιολογικά εργαλεία στη μελέτη της μετανάστευσης
-Κατανόηση των φοιτητών/τριών των διαδικασιών εμφυλοποίησης και φυλετικοποίησης διασπορικών ομάδων στον καθεστωτικό ρατσισμό
-Κατανόηση των φοιτητών/τριών των σύγχρονων πρακτικών εμφυλοποίησης και φυλετικοποίησης μεταναστευτικών ομάδων στο πλαίσιο σύγχρονων εθνικών κρατών και υπερεθνικών μορφωμάτων (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση)
-εμβάθυνση των φοιτητών/τριών στο ζήτημα της δράσης (agency) των μεταναστών/ριών και της σκοπιάς των μεταναστών/τριών.

Προαπαιτούμενα: Κανένα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
Abu-Lughod, Lila. 2002. “Do Muslim Women really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others”. American Anthropologist 104(3): 783-790.
Anthias, Floya και Nira Yuval-Davis. 1992. Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-Racist Struggle. London και New York: Routledge. Σελ. 1-20, 96-131.
Blee, Kathleen. 2008. Women of the Klan: Racism and Gender in the 1920s. Cambridge: University of California Press.
Bunzl, Matti. 2005. “Between Anti-Semitism and Islamophobia: Some Thoughts on the New Europe”. American Ethnologist 32(4): 499-508.
Fassin, Didier. 2001. “The Biopolitics of Otherness: Undocumented Foreigners and Racial Discrimination in French Public debate”. Anthropology Today 17(1): 3-7.
Hooks, bell. “Racism and Feminism”. Στο Les Back και John Solomos (επιμ.) Theories of Race and Racism. London και New York: Routledge. Σελ. 373-388.
King, Hilary. 2014. “Queers of War: Normalizing Lebians and Gays in the US War Machine”. Στο M.C. Forte (επιμ.) Good Intentions: Norms and Practices of Imperial Humanitarianism. Montreal: Alert Press.
Parla, Ayse. 2009. “Remembering Across the Border: Postoscialist Nostalgia among Turkish Immigrants from Bulgaria”. American Ethnologist 36(4): 750-747.
Qureshi, Kavery. 2013. “Sabar: Body Politics among Middle-Aged Migrant Pakistani Women”. Journal of the Royal Anthropological Institute 19: 120-137.
Russell, Thaddeus. 2008. “The Colour of Discipline: Civil Rights and Black Sexuality”. American Quarterly 60(1): 101-128.
Stolcke, Verena. 1995. “Talking Culture: New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe”. Current Antrhopology 36: 1-24.
Szobar, Patricia. 2006. “The Prosecution of Jewish-Gentile Sex in the Race Defilement Trials”. Στο Dagmar Herzog (επιμ.) The Holocaust in International Perspective.
Evanston, IL: Northwestern University Press. Σελ. 159-168.

α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Διαλέξεις, χρήση κειμενικού και οπτικού υλικού, powerpoints, συζήτηση, ασκήσεις πεδίου και επιτόπια έρευνα.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Σύντομη εργασία, μεγάλη τελική εργασία, εξετάσεις, παρουσιάσεις, συμμετοχή στο μάθημα, ασκήσεις πεδίου.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά

 

 

Οικονομική ανισότητα, φύλα και ο αναπτυσσόμενος κόσμος

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Χριστόδουλος Μπέλλας

Κωδικός μαθήματος:  ΦΠΚ-6

Τύπος μαθήματος:      Υποχρεωτικό
Επίπεδο μαθήματος:   Μεταπτυχιακό
Έτος σπουδών:    1o
Εξάμηνο σπουδών::   2o
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 10

Περιεχόμενο μαθήματος: Η θεματολογία του μαθήματος καλύπτει θεωρίες για την οικονομική ισότητα και ευημερία. Εξετάζονται υπό το πρίσμα αυτών των θεωριών ζητήματα που αφορούν έμφυλες οικονομικές σχέσεις εντός των οικιακών ομάδων του αναπτυσσόμενου κόσμου. Γίνεται αναφορά σε σχετικές μελέτες που έχουν γίνει στην Ινδία και στο Μπανκγλαντές και ιδιαίτερα στο ζήτημα των «χαμένων» γυναικών στην Ινδία την Κίνα και την Βόρειο Αφρική. Επιστέγασμα είναι η αναστοχαστική αποτίμηση της εφαρμογής της θεωρίας των ανθρώπινων δυνατοτήτων, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Amartya Sen και τηνMartha Nussbaum, στο πεδίο των έμφυλων σχέσεων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: : Επιδιώκεται:
- Η θεμελίωση της προβληματικής σχετικά με την οικονομική ανισότητα με πεδίο εφαρμογής τις έμφυλες σχέσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
- Η κατανόηση εναλλακτικών προσεγγίσεων των εννοιών της ανισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευημερίας με πεδίο αναφοράς τις έμφυλες οικονομικές σχέσεις στο αναπτυσσόμενο κόσμο.
- Η δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων και εντοπισμού αναλογιών και διαφορών στις έμφυλες σχέσεις ανάμεσα στον αναπτυσσόμενο και στον λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο.

Προαπαιτούμενα: Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:
John Rawls, 2001. Θεωρία της Δικαιοσύνης, Κεφάλαια 2 και 3. Εκδόσεις Πόλις.
Amartya Sen, 2004, Επανεξετάζοντας την Ανισότητα, Κεφάλαια 2,3,4,5. Εκδόσεις Αναστοχασμός (Καστανιώτης).
Χ. Μπέλλας (σημειώσεις υπό έκδοση έργου), Η Ιστορία της Έννοιας της Κοινωνικής Ευημερίας, Κεφάλαια 2 και 4.
Sen, A. K., 1984. «Family and food: sex bias in poverty». Στο Resources, Values, and Development A. K. Sen (επιμ.). Harvard University Press, Cambridge, Mass: 346-368.
Partha Dasgupta, 1993. An Inquiry into Well Being and Destitution, Κεφάλαιο 11 «Food , Care and Work: The Household as an Allocation Mechanism»: 304-336.
Debraj Ray, 1998. Development Economics, Κεφάλαιο 8, ειδικά σελίδες 279-288.
The World Bank, 2006. World Development Report Equity and Development. (1. Introduction: 18-23 ; 2. Inequality within countries: Individuals and groups: 28-55).
Α.Κ. Sen, 1992. «Missing women. Social inequality outweighs women's survival advantage in Asia and north Africa». British Medical Journal vol 304: 586-7.
Α.Κ. Sen, 2003. «Missing women—revisited Reduction in female mortality has been counterbalanced by sex selective abortions». British Medical Journal vol. 327: 1297-8.
Ansley J. Coale (1991) «Excess Female Mortality and the Balance of the Sexes in the Population: An Estimate of the Number of "Missing Females"». Population and Development Review, Vol. 17 : 517-523.
The Economist 6-10 March 2010: 61-64 «The Worldwide war on baby girls».
Martha C. Nussbaum , 2001. Women and Human Development. The Capabilities Approach. Cambridge University Press. (Introduction :1-33, In Defense of Universal Values: 34-110. Adaptive Preferences and Women’s Options: 110-166).
Martha C. Nussbaum and A.K.Sen (επιμ.), 1993. The Quality of Life. Oxford University Press. (Part III Women’s Lives and Gender Justice. Julia Annas. Women and the Quality of Life: Two Norms or One? :279-302. Onora O’ Neill. Justice, Gender and International Boundaries. :303-335).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:: Συνδυασμός διαλέξεων και παρουσιάσεων εργασιών των φοιτητριών και φοιτητών. Στις τρεις πρώτες εβδομάδες παρουσιάζονται από τον διδάσοντα και συζητούνται οι έννοιες της ευημερίας, ισότητας και δικαιοσύνης χωρίς να γίνει ειδική αναφορά στα φύλα. Στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες φοιτήτριες / -ές παρουσιάζουν τη θεματολογία που αφορά τις έμφυλες διακρίσεις που γίνονται στα φτωχά νοικοκυριά του αναπτυσσόμενου κόσμου. Στις επόμενες πέντε εβδομάδες φοιτήτριες/ --ές παρουσιάζουν τη θεματολογία που αφορά στην εξέταση της καταλληλότητας της θεωρίας των ανθρώπινων δυνατοτήτων για την δημιουργία μιας ουνιβερσαλιστικής φεμινιστικής φιλοσοφικής προσέγγισης.
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: Την τελευταία ώρα της τρίτης εβδομάδας θα γίνει γραπτή δοκιμασία που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού βαθμού. Την τελευταία ώρα της έβδομης εβδομάδας θα γίνει γραπτή δοκιμασία που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού βαθμού. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων η κάθε φοιτήτρια θα παραδώσει εργασία περίπου 5.000 λέξεων στην οποία θα αν
απτύσσει το ίδιο ή παρόμοιο θέμα με εκείνο που είχε παρουσιάσει στο πλαίσιο των συναντήσεων που προηγήθηκαν. Η εργασία αλλά και η γενικότερη παρουσία και συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθορίζει κατά 60% τον τελικό βαθμό
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική. Απαιτείται η δυνατότητα άριστης κατανόησης σχετικών κειμένων στην αγγλική γλώσσα.
Τρόπος παράδοσης μαθήματος:
Φυσική παρουσία του διδάσκοντος.