ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κώστας Κανάκης,  Επίκουρος καθηγητής

/lıŋgυ'ıstıks/

Καραντώνη 11 (σοφίτα)

81100 Μυτιλήνη, Λέσβος

Τηλ.:    22510-36318

http://www.aegean.gr/social-anthropology/canakis

e-mail:    c.canakis@sa.aegean.gr

fdf1fdf

Ώρες γραφείου (εαρινό εξάμηνο 2011)

Tρίτη 12:00 - 14:00

Αρχική σελίδα