Κανάκης  Κώστας
Μόνιμος Επίκουρος Kαθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Τμήμα Κοινωνικής. Ανθρωπολογίας και Ιστορίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου - 81100 Μυτιλήνη

Γραφείο: Κτήριο Kαραντώνη 11
τηλ.: +30 22510 363
18

e-mail: kkan@sa.aegean.gr

Ιστοσελίδα: http://www.sa.aegean.gr/canakis/

ΦΕΚ Διορισμού: 205/23.2.12 τ.Γ
Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογία


Μαθήματα:


ΓΛ-300: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (Υποχρεωτικό)
ΓΛ-233: Κοινωνιογλωσσολογία (Επιλογής)
ΠΑ/Σ-034: Πραγματολογία
Φ/8: Γλώσσα, Φύλο και Σεξουαλικότητα (ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα»)
Γλώσσα και Φύλο (ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα»)
Στοιχεία Πραγματολογίας: Η Γλώσσα εν Χρήσει (Επιλογής)
ΠΑ/Σ: Γλωσσικές Μυθολογίες: Γλώσσα και Εθνικισμός


Βιογραφικό Σημείωμα:


O Κώστας Κανάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Γλωσσολογίας. Γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 1968 και ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ ως υπότροφος του ΙΚΥ (1990). Απέσπασε υποτροφία Fulbright και συνέχισε τις σπουδές του στο University of Chicago (1990-1995) ως Century Scholar (διδακτορική διατριβή: “KAI: The Story of a Conjunction”, με επιβλέποντες τους Jerrold A. Sadock, William F. Hanks και Kostas Kazazis,1995). Εξέδωσε το πρώτο κείμενό του ήδη το 1991 και πριν υποστηρίξει τη διατριβή του είχε προσληφθεί ως Λέκτορας στο Program in Hellenic Studies, το Department of Classics και το Program in Linguistics στο Πανεπιστήμιο Princeton, όπου παρέμεινε ως το 1997. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε στο τμήμα Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (1998-2001) και το Τμήμα Αγγλικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2001-2002). Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το 2000 (μέλος ΔΕΠ από το 2002). Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στην διασταύρωση της κοινωνιογλωσσολογίας, της πραγματολογίας, της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία του Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης (Εικοστός Πρώτος, 2007, 2η έκδοση 2011), ενώ η πρόσφατη έρευνά του εστιάζει σε δύο ευρείες θεματικές: ζητήματα βαλκανικής (κοινωνιο- και ανθρωπο-) γλωσσολογίας και την ενδεικτική σχέση γλώσσας και σεξουαλικότητας. Άλλες εκδόσεις του περιλαμβάνουν τους συλλογικούς τόμους Subjectification: Various Paths to Subjectivity (με τους A. Athanasiadou & B. Cornillie, Mouton de Gruyter, 2006), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender (με τους V. Kantsa & K. Yannakopoulos, CSP, 2010), και μια σχολιασμένη έκδοση στα ελληνικά του βιβλίου του Ranko Bugarski Jezik od mira do rata [=Η γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο] σε δική του μετάφραση από τα σερβικά, που μόλις εμφανίστηκε (Εικοστός Πρώτος, 2011). Αντιπροσωπευτικά της πιο πρόσφατης δουλειάς του είναι ο συλλογικός τόμος Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Εικοστός Πρώτος, 2011) και πολλά άρθρα για τη γλωσσική έκφραση της ομοερωτικής αρσενικότητας στο διαδίκτυο. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Harvard University, King's College, University of Hull, Universität Hamburg, Universitŕ degli Studi di Palermo, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e NeoelleniciBruno Lavagnini”, Katholieke Universitet Leuven, Ĺrhus Universitet, Al-Farabi Kazakh National University, ΕΚΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Συνδιοργάνωσε (με τις Jeannette Marshall Denton και Grace Chan) την 28η Συνάντηση του Chicago Linguistic Society και έχει υπηρετήσει ως κριτής σε επιστημονικά περιοδικά όπως τα Cognitive Linguistics, The Journal of Pragmatics, Constructions and Frames, and Γλωσσολογία/Glossologia. Έχει επίσης συνεργαστεί με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με διάφορες ιδιότητες. Χειρίζεται με μεγάλη άνεση την αγγλική, τη γαλλική και την ιταλική και διαβάζει πολλές άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει μελετήσει τη δομή της αμερικανικής νοηματικής γλώσσας, της αραβικής, καθώς και των αμερινδιανικών γλωσσών Nahuatl/Mexicano (με τον Norman McQwon) και Mesquakie/Fox (με την Amy Dahlstrom). Από το 2006 ασχολείται με την κροατοσερβική/σερβοκροατική και τις διάδοχες γλώσσες.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:


Μονογραφία

 


Επιμέλεια συλλογικών τόμων

Μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια

Bugarski, R. 2011. Η γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο [Μετάφραση, εισαγωγή, σχολιασμός και επιμέλεια του Jezik od mira do rata Κ. Κανάκης]. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος.


Επιλεγμένα άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους

 • υπό έκδοση β. Η ταυτότητα της επιθυμίας και η επιθυμία για την ταυτότητα. Στο Α. Χαλκιά & Ά. Αποστολέλλη (επιμ.), Σεξουαλικότητες και φύλα: Λεσβιακές, γκέι, αμφί, τρανς και queer κοινότητες στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

 • υπό έκδοση α. Teaching the polysemous connective kai to Balkan learners of Modern Greek. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, (τ. 31). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.

 • 2011 α. Εισαγωγή: Από την «αδελφοσύνη και ενότητα» στον κατακερματισμό. Στο R. Bugarski, Η Γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο. Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 13-39.

  ·2011β. Εισαγωγή: Πόθεν γλώσσα και σεξουαλικότητα; Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα Εικοστός Πρώτος.

  ·2011γ. Sir, yes sir! Πορνογραφική γλώσσα: Ο λόγος της απροκάλυπτης σεξουαλικής αναπαράστασης. Στο Κ. Κανάκης (επιμ.), Γλώσσα και σεξουαλικότητα: Γλωσσολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα Εικοστός Πρώτος.

  ·2011γ. Ο εθνικός κορμός: επίμετρο. Ένεκεν 19.

 • 2010α. Introduction: Of language, sexuality, and other creatures. Στο C. Canakis, V. Kantsa & K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-21.

 • 2010β. Eroticizing male homo-subjectivities in online personals. Στο C. Canakis, V. Kantsa & K. Yannakopoulos (επιμ.), Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 143-170.

 • 2010γ. Ελλάς – Τουρκία: Διγλωσσία; Γλωσσικός τουρκισμός και δημοτικισμός. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα, (τ. 30). Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 261-274.

 • 2010δ. Ο εθνικός κορμός: Γλώσσα, σεξουαλικότητα και εθνότητα στο βαλκανικό εθνικό αφήγημα. Ένεκεν 18: 119-136.

 • 2009α. Εκφράζοντας ανδρικές ομοερωτικές επιθυμίες και υποκειμενικότητες στο διαδίκτυο. Σύγχρονα θέματα 105: 78-83.

 • 2009β. Η έκφραση της ανδρικής ομοερωτικής επιθυμίας και υποκειμενικότητας στο διαδίκτυο: Μια δεύτερη ματιά. 10% 27, http://10percent.gr/periodiko/teyxos27/1438-2009-10-01-11-14-39.html

 • 2008α. Γλώσσα, αρσενικότητα και σεξουαλικότητα στο διαδίκτυο. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα: Πρακτικά της 28ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 21-22 Απριλίου 2007. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 159-170.

 • 2008β. Η στρατηγική χρήση κοινωνιογλωσσικών παραμέτρων στο ευθυμογράφημα της Έλενας Ακρίτα τη δεκαετία του 1980 και σήμερα. Στο Π. Πολίτης (επιμ.), Ο λόγος της μαζικής επικοινωνίας: Το ελληνικό παράδειγμα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 342-380.

 • 2007α. Αποκωδικοποιώντας τη γλώσσα της μαρκέτας: Ομοσεξουαλικότητα και εμπορεύσιμη αρσενικότητα. Σύγχρονα Θέματα 98: 55-59.

 • 200. Welcome to Mytilene’s Airport: Investigating New English in the Greek Public Transport Context. In V. Bolla-Mavridou (ed.), New Englishes: New Facets of the English Language, Literature and Culture as English Becomes a Global Language. Thessaloniki: School of English Language & Literature, Aristotle University of Thessaloniki, 25-54. 

 • 2004β. Πλήρωμα καμπίνας, θέσεις γιαπογείωση: On the language of airline announcements. In A. Kalokairinos, G. Katsimali & A. Roussou (eds.), Proceedings of the 6th International Conference on Greek Linguistics, Rethymno, September 18-21. CD-Rom.

 • 2003αSelected Papers from the 15th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. Thessaloniki: School of English Language & Literature, Aristotle University of Thessaloniki, 274-285. 

 • 2003β. Metaphors of a body meant to die. Gramma 11, 13-29.

 • 1997. Pragmatics vs. cognitive semantics. In Papers from the Thirty-third Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Vol. 1: The Main Session. Chicago: CLS, 15-29.

 • 1994. Diglossia as an agent of humor in the writings of Elena Akrita. Journal of Modern Greek Studies 12(2): 221-237.

 • 1991. Multiple offers in Modern Greek and American English. Chicago Working Papers in Linguistics 7, 1-17. << πίσω

 


 

download